Bedrijven

Ballast Nedam Asfalt B.V.

Ballast Nedam Asfalt B.V.

Bedrijfsinformatie

In Ballast Nedam Asfalt is alle kennis- en kunde op asfaltgebied binnen Ballast Nedam gebundeld. Het is een landelijk opererend asfaltbedrijf met een sterke regionale vertegenwoordiging dat met evenveel zorg aan grote als aan kleine projecten werkt. Zo kan het voorkomen dat onze asfaltploegen de ene dag aan het werk zijn op een snelweg en de volgende dag op een bedrijventerrein, een oprit of een boerenerf.

Ballast Nedam Asfalt heeft medewerkers voor alle facetten van het asfaltwerk om zo een geïntegreerd aanbod te kunnen leveren. Naast het verwerken van asfalt zorgt Ballast Nedam Asfalt voor calculatie, werkvoorbereiding en productie. Door onze jarenlange ervaring hebben we veel technische kennis opgebouwd, waaronder uitgebreide know how rondom het product asfalt. Omdat we beschikken over een spinternieuw en goed geoutilleerd laboratorium zijn we bovendien in staat om continu te innoveren, waardoor onze klanten vervolgens weer van onze kennis op het gebied van asfaltmengsels kunnen profiteren. Ook zijn we voorbereid op het feit dat per 1 januari 2008 er een CE-markering voor asfalt verplicht wordt, waarmee asfalt moet voldoen aan bepaalde mechanische en fysische eisen (type testing).

De mobiliteit in Nederland neemt nog steeds toe. Wij dragen graag ons steentje bij. Of het nu gaat om de aanleg van een gekleurd fietspad of om een bedrijfshal met wit asfalt: Ballast Nedam Asfalt plaveit de weg!

Contact

Postadres:
Postbus 1292
3430 BG NIEUWEGEIN
Bezoekadres:
Ringwade 71
3439 LM NIEUWEGEIN

Productinformatie

Om een groot asfaltwerk te kunnen realiseren is er veel organisatietalent nodig. In de keten waar het asfaltbedrijf bij de uitvoering van een groot werk onderdeel van uitmaakt, zitten de spelers dicht op elkaar. Als je je werk moet verrichten in een dergelijke dynamische omgeving moet je kunnen schaken op meerdere borden. We zorgen ervoor dat we altijd voldoende mensen en middelen achter de hand hebben mocht er ergens wat mis gaan. Het logistieke proces willen we immers zo min mogelijk verstoren. We hebben daarom altijd monteurs paraat voor het geval er iets stuk gaat en zorgen ervoor dat de kwaliteit van ons werk hier niet onder te lijden heeft.

Door het feit dat we ondersteund worden door een goed uitgerust laboratorium dat snel kan schakelen en het feit dat we van meerdere centrales ons asfalt kunnen afnemen als er zich een storing voordoet, zitten we nooit voor één gat gevangen. Bij een groot werk asfalteren we tot wel twee kilometer snelweg per dag. Enorm veel auto's die af en aan rijden met asfalt. Dat proces goed organiseren en op rolletjes laten verlopen is ons vak. Iedere dag van het asfaltseizoen!

Asfalteren van bedrijventerreinen
Belangrijk bij het asfalteren van een bedrijventerrein is een goede planning. Die staat bij ons altijd voorop. Alles is erop gericht om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor het primaire proces van onze opdrachtgever. Twee tot drie weken voor we gaan asfalteren bezoeken we daarom altijd de locatie. We maken snel een grondige analyse van de situatie en trekken vervolgens ons plan. Dat plan spreken we volledig door met de opdrachtgever of klant, zodat die precies weet wat er van hem verwacht wordt. Speciale aandacht is er altijd voor de afwatering van het terrein nadat er geasfalteerd is. Dat moet natuurlijk helemaal in orde zijn. Een dag voordat we met onze asfaltploegen en asfaltsets langskomen gaan we altijd nog een tweede keer kijken. We zorgen er zo voor dat we niet voor verrassingen komen te staan, en de klant het terrein weer snel in gebruik kan nemen. Vaak alweer de dag na het asfalteren.

Speciale mengsels
Ballast Nedam Asfalt heeft een aantal asfaltmengsels ontwikkeld met zeer specifieke kwaliteiten voor bijzondere toepassingen. Deze Top-Asfaltmengels zijn kwalitatief zeer hoogwaardig en hebben hun eigen, specifieke toepassingen.

Oplossingen & Activiteiten


Oplossingen

Aannemer
Advies
Leverancier grondstoffen

Activiteiten
Asfalt
Markeringen
Asfalt productie
Asfalt verwerking
Bitumen
Walsen

Projecten

Tussen Groningen en Nieuweschans vond er in de zomer en het najaar van 2007 over een afstand van 50 kilometer groot onderhoud aan Rijksweg 7 (A7) plaats. Ballast Nedam Asfalt verzorgt het asfaltwerk.

Voor het werk op de A7 tussen Groningen en Westerbroek zet Ballast Nedam Asfalt in de zomer en het najaar van 2007 een extra tandje bij. In totaal moet er hier in het tijdsbeslag van een half jaar de jaarproductie van een asfaltcentrale worden verwerkt: dat betekent 230.000 ton asfalt in zes maanden tijd.

Long life ZOAB
Uit het bestek kwam de eis om het werk te realiseren met het zogenaamde 'long life ZOAB' waarin meer bitumen verwerkt is. Omdat dit type asfalt wat 'gladder' is dan gewoon asfalt, maar er natuurlijk wel voldaan moet worden aan de stroefheidseisen zijn we het werk begonnen met een proefvak. Hier kon een technische partner in de praktijk met remproeven testen hoeveel afdruipremmer er moest worden toegevoegd, om de vereiste stroefheid te bereiken.

Heel veel afstemmen
Om een zo constant mogelijke samenstelling van het asfalt te verkrijgen wil je voor zo'n groot werk liefst zoveel mogelijk asfalt van dezelfde centrale. Dat betekent dat er tijdens het project niet alleen constant moet worden afgestemd met de desbetreffende centrale (Westerbroek), maar ook met andere centrales. Die moeten immers waar nodig kunnen bijspringen en bovendien de productie overnemen die anders door Westerbroek voor andere werken zou worden geleverd.

De lat steeds een trapje hoger leggen
Door dit tijdig in kaart te brengen en de logistiek hier steeds 'hands on' op af te stemmen slagen we erin dit proces soepel te laten verlopen.
Naast de afstemming met de asfaltcentrales is ook de afstemming met de andere schakels in het bouwproces, onze bouwpartners, erg belangrijk. Om succesvol te kunnen asfalteren moeten partijen als de grondwerker en de betonsloper immers steeds op tijd hun werk gedaan hebben. We werken met partners die al jarenlang de klappen van de zweep kennen en zetten graag een stapje extra voor elkaar, dat helpt enorm.

Om de vaart erin te houden proberen we iedere dag een beetje meer asfalt te verwerken. We leggen de lat steeds zo steeds een trapje hoger. Zeven dagen per week van 's morgens zes tot 's avonds negen uur doen we dat met een doel voor ogen: op tijd de klus klaren.

Up