Bedrijven

KWS Infra B.V.

KWS Infra B.V.

Bedrijfsinformatie

KWS Infra heeft circa 2.400 medewerkers en pakt jaarlijks zon vierduizend projecten aan, variërend van het herstellen van een trottoir tot de reconstructie van een centrumplan. Van de aanleg van een bedrijfsterrein tot complexe geïntegreerde projecten als de reconstructie van de A2 Holendrecht Maarssen, de Westrandweg in Amsterdam, de rondweg Den Bosch, de hoge snelheidslijn zuid of de tweede Maasvlakte.

De kern van ons werk bestaat uit grondverzet, riolering en verharding.

Contact

Postadres:
Postbus 217
4130 EE VIANEN
Bezoekadres:
Lange Dreef 9
4131 NJ VIANEN
Website:

Productinformatie

De ontwikkeling en inzet van innovatieve, veroorloofde producten en processen zijn cruciaal. Niet alleen als antwoord op marktvragen, maar ook met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Met het signaleren, ontwikkelen en implementeren van innovatieve oplossingen steekt KWS Infra regelmatig haar nek uit. Dat moet, kan en durft KWS Infra. Zo wordt ingespeeld op marktwensen maar kunnen ook problemen worden voorkomen.

Voorbeelden van innovatieve ontwikkelingen en producten:
- Geluidreductie
- Groene Infra
- Hergebruik
- Luchtkwaliteit
- Vormvaste wegdekken
- Drainway
- Water/ infiltratie

Oplossingen & Activiteiten


Oplossingen

Werken aan infrastructuur vereist kennis van stad en streek. Die kennis verbindt ons met opdrachtgevers. Bedrijven zijn afhankelijk van een goede logistiek. De overheid heeft belang bij een goed functionerende en beschikbare infrastructuur.
Met haar decentrale organisatie zit KWS Infra dicht bij opdrachtgevers. Onze vestigingen opereren als lokale aannemer met kennis van de lokale omstandigheden, cultuur en geschiedenis. Maar ze bouwen ook op de kennis en de kunde van een grote achterban: de gespecialiseerde afdelingen van KWS Infra en andere VolkerWesselsondernemingen. Bijvoorbeeld Van Hattum en Blankevoort voor bruggen, viaducten tunnels en kademuren, Vialis voor wegsignalering, VolkerRail voor spoorwerken, Visser en Smit Hanab voor leidingwerken en M.J. Oomen voor inspectietechnieken.

Activiteiten
Voorbereiding
Slopen en Saneren
Grond
Riolering en drainage
Waterbouw
Funderingen
Asfalt
Beton
Andere verhardingen
Buitensportaccomodaties
Weg- en terreininrichting
Inspectie en onderhoud

Projecten


Onder andere:

Reconstructie A2 HoMa
Westrandweg Amsterdam
Rondweg Den Bosch
Hogesnelheidslijn zuid
Tweede Maasvlakte

Up