Bedrijven

Boskalis Nederland B.V.

Boskalis Nederland B.V.

Bedrijfsinformatie

Als full service G.W.W. aannemer staat Boskalis Nederland voor het aangaan van uitdagingen. Of het nu gaat om vraagstukken in wegenbouw en onderhoud, groot grondverzet, transport en overslag, betonbouw, bagger- en zandzuigwerkzaamheden, groenvoorziening, saneringen of spoorwegbouw Boskalis Nederland zoekt altijd naar creatieve en economische oplossingen, dit met een sterke maatschappelijke betrokkenheid en op een milieuvriendelijk verantwoorde wijze. Boskalis Nederland verwezenlijkt deze vraagstukken door op basis van design & construct, maintenance and finance, in bouwteamverband of in alliantievorm een samenwerkingsverband met de opdrachtgever aan te gaan. Voor zowel kleine als grote projecten is Boskalis Nederland uw partner.

Contact

Postadres:
Postbus 185
2150 AD NIEUW-VENNEP
Bezoekadres:
Pondweg 1
2135 DK NIEUW-VENNEP

Productinformatie

Boskalis Nederlandaannemer van Grond-, Weg- en Waterwerken is actief in: uitvoeren van grondwerken aanleg van wegen, spoorwegen, rioleringen, parkeerterreinen, bedrijfsvloeren en vloeistofdichte bestratingen stabilisatietechnieken en speciale funderingen betonwegen en platforms aanbrengen van Novachip, speciale dunne asfaltbeton deklagen uitvoering van beton- en waterbouwkundige constructies maken van geluidsschermen plaatsing en onderhoud van wegmeubilair en geleiderails, aanbrengen van markeringen en uitvoering van bermonderhoud aan autowegen machinaal vegen van autowegen en ZOAB reiniging milieuvriendelijk verwijderen van wegmarkering d.m.v. waterstralen aanleg van sportvelden en groenvoorzieningen biologische grondreiniging bagger- en zandzuigwerken aanleg en inrichting van woning- en bedrijfsterreinen bouwrijp maken van bouwlocaties d.m.v. opspuiten milieutechnische baggerwerken

Oplossingen & Activiteiten


Oplossingen

Aannemer

Activiteiten
Asfalt
Grondwerk
Asfalt productie
Asfalt verwerking

Projecten

Up