Bedrijven

Mourik Groot-Ammers B.V.

Mourik Groot-Ammers B.V.

Bedrijfsinformatie


Bedrijfsinformatie

Mourik is een innovatief familiebedrijf dat traditionele menselijke waarden combineert met modern ondernemerschap, hoogwaardige technieken, inspirerend leiderschap en een proactieve instelling. Wij zijn een betrouwbare partner die wereldwijd toegevoegde waarde weet te creëren met een breed scala van diensten in meerdere technische disciplines, waarbij wij de synergie tussen de Mourik bedrijven optimaal benutten. Mourik staat voor gezond rendement, continuïteit, veilig werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Profiel
Het bedrijf Mourik vindt zijn oorsprong reeds in de twintiger jaren van de vorige eeuw in Groot-Ammers met het aanleggen van elektriciteitskabels, eerst bovengronds, maar later ook ondergronds. Op 12 mei 1933 werd Joh. Mourik & Co's Aanneming Mij. N.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht, maar bestond reeds sinds 1929.

De vormen van samenwerking tussen opdrachtgever en aannemers en tussen aannemers onderling ontwikkelen zich steeds verder. Traditionele verhoudingen maken steeds meer plaats voor allianties, partnerships en dergelijke, waarbij de nadruk ligt op wederzijds vertrouwen, samenwerking en winst- en verliesdeling. Daarnaast zijn aannemers vanwege toenemende uitbesteding niet meer alleen verantwoordelijk voor de uitvoering, maar ook steeds meer voor het management van alle project- en onderhoudsactiviteiten en voor de ontwikkeling van onderhoudsplannen en totaalonderhoudsconcepten.

Onze visie is dat deze trend richting nieuwe samenwerkingsvormen en totaalconcepten verder zal toenemen. Mourik heeft op dit gebied reeds veel ervaring opgebouwd, maar wij zijn er ons terdege van bewust dat wij deze kennis moeten intensiveren. Wij willen ons in dit kader ontwikkelen tot proactieve, veelzijdige en flexibele meedenkers, kortom tot een betrouwbare partner die meer biedt dan alleen mensen en materieel, en die samen met de opdrachtgever de gezamenlijk gestelde doelen realiseert. Dit betekent dat wij continu zullen investeren in kwaliteit, kennis en kunde. Dit zijn essentiële succesfactoren, waarin wij ons positief willen onderscheiden in de markt.

Mourik Groot-Ammers B.V.
Mourik Groot-Ammers B.V., gevestigd in Groot-Ammers, is actief in de wegenbouw, milieukundige werken en projectontwikkeling.
Sinds de bodemsanering in Lekkerkerk (1980) is de milieupoot uitgegroeid tot een belangrijke tak, waarbij zij in haar eigen werkplaats (grond)waterzuiveringen bouwt en een eigen laboratorium heeft en beschikt over een overdekte grondreinigingsinstallatie.

Mourik Groot-Ammers richt zich naast grondverzet en wegenbouw o.a. op projectontwikkeling en koppelt dan financieel vermogen en grondpositie aan haar uitvoerende kracht op het gebied van milieutechniek en grondverzet en wegenbouw om integraal het traject van een te saneren terrein naar bijvoorbeeld een bedrijventerrein of woonlocatie te realiseren. Mourik heeft bijvoorbeeld van een opdrachtgever het gehele milieuprobleem op voorhand overgenomen, inclusief de aansprakelijkheidsrisico's en het eigendom van een 14 hectare groot bedrijventerrein.

Contact

Postadres:
Postbus 2
2964 ZG GROOT-AMMERS
Bezoekadres:
Voorstraat 67
2964 AJ GROOT-AMMERS

Productinformatie


De acht hoofdactiviteiten van Mourik zijn:

-Infrastructuur
-Industrie- en utiliteitsbouw
-Industriële reiniging en catalyst handling
-Mechanisch werk
-Milieutechniek
-Betonreparatie en conserveringen
-Projectontwikkeling
-Innovatieve technieken


Mourik Groot-Ammers is werkzaam op het gebied van:

Grondverzet en wegenbouw
De activiteiten die hieronder vallen zijn: grondwerk, rioleringswerk, verhardingen, wegenbouw en het generaliseren van uitbreidingsplannen.

Milieutechniek
De activiteiten die hieronder vallen zijn: advisering, monstername en analyses, bodemsanering, grondreiniging, isolatietechnieken, (grond)waterzuivering, luchtbehandeling, slibontwatering, bestrijding van milieucalamiteiten en het afvoeren van gevaarlijke stoffen.

Projectontwikkeling
Daaronder vallen de volgende activiteiten: de aankoop en herontwikkeling van bedrijfslocaties, ontwikkeling van woningbouwlocaties, uitwerking van inrichtingsplannen, turn-key aanbiedingen, stadsuitbreidingen en de ontwikkeling en onderhoud van golfbanen.

Oplossingen & Activiteiten


Oplossingen

Aannemer

Activiteiten
Asfalt
GWW
Grondwerk
Asfalt productie
Asfalt verwerking
Provincie
Gemeente
Het Rijk

Projecten


De acht hoofdactiviteiten van Mourik zijn:

-Infrastructuur
-Industrie- en utiliteitsbouw
-Industriële reiniging en catalyst handling
-Mechanisch werk
-Milieutechniek
-Betonreparatie en conserveringen
-Projectontwikkeling
-Innovatieve technieken


Mourik Groot-Ammers is werkzaam op het gebied van:

- Grondverzet en wegenbouw
De activiteiten die hieronder vallen zijn: grondwerk, rioleringswerk, verhardingen, wegenbouw en het generaliseren van uitbreidingsplannen.

-Milieutechniek
De activiteiten die hieronder vallen zijn: advisering, monstername en analyses, bodemsanering, grondreiniging, isolatietechnieken, (grond)waterzuivering, luchtbehandeling, slibontwatering, bestrijding van milieucalamiteiten en het afvoeren van gevaarlijke stoffen.

-Projectontwikkeling
Daaronder vallen de volgende activiteiten: de aankoop en herontwikkeling van bedrijfslocaties, ontwikkeling van woningbouwlocaties, uitwerking van inrichtingsplannen, turn-key aanbiedingen, stadsuitbreidingen en de ontwikkeling en onderhoud van golfbanen.

Up