Bedrijven

NTP Infra B.V.

NTP Infra B.V.

Bedrijfsinformatie

NTP Groep is een aannemingsbedrijf op het gebied van infra, milieu en bouw. Met zo'n 170 medewerkers kunnen wij heel Oost- en Noord-Nederland tot ons werkgebied rekenen, waarbij onderlinge synergie tussen de diverse werkmaatschappijen en vestigingen als extra positief effect geldt. De bedrijven van NTP Groep beschikken allemaal over de ISO-, VCA- en andere branchespecifieke certificaten en zijn lid van Bouwend Nederland. De NTP Groep heeft een bedrijfscode ingevoerd, welke geheel voldoet aan de richtlijnen van de SBIB. De doelstelling van de NTP Groep is het leveren van kwalitatief hoogwaardige milieu-, bouwkundige en infrastructurele producten/diensten aan (semi-)overheden, bedrijven en instellingen. Wij proberen dit te realiseren door een innovatieve aanpak, voor een rele prijs welke worden voorbereid, begeleid en uitgevoerd door goed opgeleide mensen.

Contact

Postadres:
Postbus 81
8050 AB HATTEM
Bezoekadres:
Netelhorst 2
HATTEM

Productinformatie

De controle begint bij het materiaal dat de asfaltcentrales krijgen aangeleverd. Dat materiaal moet aan eisen voldoen. Bij hergebruik van asfaltgranulaat mogen bijvoorbeeld geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) voorkomen, zoals teer. Voordat de produktie begint, onderzoekt een laborant de verschillende asfaltmengsels. Doorgaans bestaat een asfaltconstructie uit een onderlaag, een tussenlaag en deklaag, die elk verschillende eigenschappen hebben. De benodigde samenstellingen worden genoteerd in een mengselboek. Met die gegevens kan de asfaltmenger aan de slag. De laborant neemt tijdens de productie monsters. In de onderzoeksruimte wordt onderzocht of de afgesproken samenstelling van grondstoffen nog steeds klopt. Dat is van belang voor de levensduur van het asfalt. Mocht er een afwijking zijn, dan kon het productieproces nog worden bijgestuurd. Tijdens het walsen van het asfalt is er een derde meetmoment. Met een nucleair meetapparaat kunnen de verdichting en de holle ruimte worden gemeten. Ook hier geldt het voordeel dat de NTP-medewerkers tijdens het walsen nog kunnen bijsturen. De laatste kwaliteitscontrole gebeurt achteraf, door middel van een boring, Als de opdrachtgever niet zelf een onderzoek uitvoert, doet NTP Infra dat. Bij deze boring wordt het asfalt beoordeeld op verdichting, laagdikte, holle ruimte, bitumengehalte en korrelverdeling. NTP kan opdrachtgevers advies geven welke asfaltmengsels het best kunnen worden toegepast. Een specialist bekijkt hier- voor ter plekke de situatie.

Oplossingen & Activiteiten

Projecten

Up