Bedrijven

Oosterhof Holman Infra B.V.

Oosterhof Holman Infra B.V.

Bedrijfsinformatie

Oosterhof Holman is een sterk collectief van ondernemingen, actief in de wegenbouw, bodembeheer, beton en waterbouw en groenvoorziening. Een geheel waarbij de expertise van de verschillende bedrijven elkaar zeer goed aanvult.

De bedrijven binnen Oosterhof Holman bouwen op een stevige fundering van ambachtelijke deskundigheid en innovatieve knowhow. De som van deze expertise levert een variabele invulling van projecten op. Opdat elke schakel in het proces van raad tot daad even sterk is.

Oosterhof Holman opereert als coördinator van het team en als partner van de opdrachtgever. Dat werkt snel en soepel. Zeker als er een heldere visie aan ten grondslag ligt.

Contact

Postadres:
Postbus 6
9843 ZG GRIJPSKERK
Bezoekadres:
Kievitsweg 13
9843 HA GRIJPSKERK

Productinformatie

Wij besteden uiterste aandacht aan de kwaliteit van onze diensten en producten. Daarbij zijn de veiligheid en gezondheid van ons personeel van groot belang. Om deze zorg voortdurend te bewaken, werken we volgens strikte standaarden en procedures. Deze zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek, waaraan het certificaat ISO 9001 is toegekend. In dit handboek is ook de organisatie rond de veiligheid opgenomen, waaraan het certificaat VCA** is verbonden.

Knowhow, jarenlange praktijkervaring en een modern machine park zijn belangrijke voorwaarden voor het vakwerk dat wij leveren. Minstens zo belangrijk is onze aandacht voor samenwerking. U vindt in Oosterhof Holman een actieve en betrokken partner, die beschikt over essentiële eigenschappen: klantvriendelijkheid, initiatief en inlevingsvermogen.

Oplossingen & Activiteiten

Projecten

Up