Asfaltblij Magazine

2013-2

Voorzitter vakgroep Bitumineuze Werken (VBW)

Jan de Boer - Voorwoord

Jan de Boer - Voorwoord

Voor u ligt de nieuwste editie van Asfaltblij. Met dit nieuwe magazine hebben wij gekozen voor een vernieuwende invalshoek. De veranderingen in de wereld en in onze markt voltrekken zich steeds sneller en VBW verandert mee. In het verleden was vooral de techniek het aandachtspunt, nu willen wij nadrukkelijk ook andere stakeholders bereiken die op enige wijze te maken hebben met de totale weginfra en mobiliteit. Wij richten ons via dit magazine op een bredere groep die gericht is op de mobiliteit in Nederland.

De inhoud van ons magazine koppelen wij aan ons nieuwe online platform Asfaltblij.nl, waar geïnteresseerden terecht kunnen voor verdieping van de artikelen. Dit wordt aangevuld met extra beeldmateriaal en interessante video’s. Uiteraard zijn wij zeer benieuwd of dit nieuwe concept onze lezers aanspreekt. Schroom dan ook vooral niet om een reactie achter te laten op ons interactieve platform! En wanneer u dan toch aanwezig bent op de website, kunt u ons helpen uw adresgegevens te actualiseren. Zo houden wij ons adressenbestand up-to-date en weten we zeker dat u als lezer het magazine in goede orde ontvangt.

De invalshoek van het magazine mag dan enigszins veranderd zijn, onze doelstellingen zijn nog altijd hetzelfde. Asfalt is een fantastisch product waar de gemiddelde Nederlander met veel plezier gebruik van maakt. Een product dat zijn gelijke niet kent en dat ook nog volop in ontwikkeling is. Onderwerpen als kwaliteitskaders en wet- en regelgeving voor de asfaltbranche worden door betrokken en deskundige medewerkers van onze leden, bureaumedewerkers en bestuur behandeld.

De VBW wil de verbindende factor zijn tussen alle partijen in de asfaltbranche. Vergelijk het met de rol van bitumen in asfalt. Samenwerking met ruimte voor ieders verantwoordelijkheid stimuleert verbeteringen. Deze komt onder andere tot uitdrukking tijdens de Asfaltdag die de VBW samen met Eurobitume in 2013 op 10 december organiseert en waar ruimte is voor het totale vakgebied. Net als in dit magazine, dat tal van onderwerpen bevat vanuit diverse invalshoeken.

Up