Asfaltblij Magazine

2014-1

COLT-asfalt

COLT-asfalt

Het eerste asfaltmengsel met minder CO2-uitstoot, een gereduceerde geluidshinder en een langere levensduur

De asfaltindustrie heeft de afgelopen jaren veel prioriteit gelegd bij de ontwikkeling van eigen asfaltmengsels die aan een groot aantal nieuwe criteria moeten voldoen. Aan de levensduur en grondstoffen- en energiegebruik is geluid toegevoegd. Al deze thema’s uiten zich in het CO2-profiel van een mengsel.

Up