Asfaltblij Magazine

2014-1

Provincie Zuid-Holland

Ingrid de Bondt - Infrastructuur in de provincie

Gedurfde keuzes leiden soms tot verrassende oplossingen.

Provinciale wegen vervullen een belangrijke scharnierfunctie in het vaderlandse wegennet. Als schakel tussen het gemeentelijke wegenstelsel en het rijkswegennet, vormen zij de infrastructurele spil tussen rijksoverheid en gemeenten. Een provincie die hierbij op landelijk niveau een sleutelrol vertolkt is Zuid-Holland, waar gedeputeerde Ingrid de Bondt mobiliteit in haar portefeuille heeft.

Up