Asfaltblij Magazine

2014-1

De redactie

Voorwoord

Voorwoord

Waarom worden in een net aangelegd stuk asfalt gaten geboord die ook direct weer worden opgevuld? Menigeen verbaast zich daarover. De gaten blijven achter na het boren van een cilinder uit het asfalt; dit wordt een boorkern genoemd. Van een boorkern is direct na het boren de dikte van de verschillende lagen af te lezen. Daarna gaan de kernen naar het laboratorium, waar het asfalt in de oorspronkelijke grondstoffen uit elkaar wordt gehaald om te controleren of de samenstelling overeenkomt met het bestek. Dat de samenstellende delen weer uit elkaar kunnen worden gehaald, is één van de basiskenmerken van asfalt. En aangezien de grondstoffen niet veranderen, kunnen ze ook weer tot nieuw asfalt worden samengevoegd. Volledig hergebruik dus! Omdat de cilindervormige boorkern het symbool van asfalt is, kregen de deelnemers aan de Asfaltdag 2013 een schaalmodel mee. Dit leidde thuis tot vragen die uitnodigden tot enthousiaste verhalen over het werk en de mogelijkheden van asfalt.

Asfalt biedt immers vele mogelijkheden op infrastructureel gebied. Een hoogwaardige weginfrastructuur is van het grootste belang voor onze economie. Internationaal scoort Nederland hoog op bereikbaarheid en dat is voor veel bedrijven een argument om zich in Nederland te vestigen. Het beheer van de weginfrastructuur is alleen daarom al van groot belang. Daarnaast is ook de sociale en recreatieve waarde niet te onderschatten. Zo willen fietsers asfalt vanwege het hoge rijcomfort. In dit nummer worden ook andere invalshoeken als uitvoering en toepassingen belicht. Er wordt aandacht besteed aan vernieuwingen en veranderingen, bijvoorbeeld in de taken van partijen. Zo verschuift de informatie aan burgers over de uitvoering steeds meer van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Tot slot blijven de veiligheid van de weggebruiker en de kwaliteit van de wegen nog altijd actuele thema’s.

De asfaltbranche is boeiend, zo blijkt uit de vele ontwikkelingen die spelen. En wat ons betreft zijn dat ontwikkelingen om blij van te worden!

Up