Asfaltblij Magazine

2014-2

Hoofd quality research & support bij Boskalis Nederland

Berwich Sluer - Functioneel verifiëren en de CROW contractbepalingen 2020

Berwich Sluer - Functioneel verifiëren en de CROW contractbepalingen 2020

Nederland heeft bij de invoering van de Europese regelgeving voor asfalt in 2008 gekozen voor de functionele benadering voor asfaltbeton. Het gevolg van deze keuze is dat de laatste jaren veel inzicht is verkregen in het gedrag van asfalt en de wijze waarop met dit materiaal moet worden omgegaan bij het ontwerp en de beoordeling van verhardingsconstructies. Toch zijn er ook een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de wijze waarop tot nu toe de functionele benadering van asfalt op Europees niveau is uitgewerkt.

Lees het hele artikel

Lees de paper van de CROW Infradagen van Jan Stigter en Berwich Sluer

 

Up