Asfaltblij Magazine

2014-2

Redactie

De cost gaet voor de baet uyt

De cost gaet voor de baet uyt

Wegenbouw is niet sexy. Net zo min als onderhoud en beheer. Wegonderhoud is dus dubbel saai. Of toch niet?

Al jaren wordt gezocht naar mogelijkheden om de levensduur van asfalt te verlengen. Sinds enige tijd krijgt Levensduur Verlengend Onderhoud (LVO) aandacht. Een aansprekend onderdeel van LVO is het aanbrengen van extra bitumen in de bovenste laag van ZOAB vlak voordat er schade ontstaat. In de media werd dit door betrokken onderzoekers anti-rimpel crème voor wegen genoemd. En dat sloeg aan! In tal van nieuwsitems werd aandacht besteed aan deze ontwikkeling. De besparingen door de extra levensduur zijn groter dan de kosten. Het uit de VOC-tijd stammende ‘De cost gaet voor de baet uyt’ is daarom van toepassing. Het is verheugend dat ir. C. Stoffer, directeur netwerkmanagement van Rijkswaterstaat, in 2015 inzet op preventief onderhoud.

In de VOC-periode werd met het spreekwoord ook bedoeld dat kosten beheerst moeten worden. En dat blijkt knap lastig voor overheden die gemeenschapsgeld beheren. Gemeenten moeten overal bezuinigen en besparen dus ook op wegen. Een kortzichtige tendens, want over enkele jaren krijgen ze de rekening gepresenteerd door hogere kosten. Zelfs het IMF, de grote pleitbezorger van bezuinigen, stelt dat Nederland juist nu moet investeren in infrastructuur. Want dergelijke investeringen trekken de economie uit het slop en leveren op termijn voordeel op. Op provinciaal niveau is bijna 2 miljard euro nodig om de veiligheid op het provinciale wegennet op peil te brengen. Investeringen zijn verstandig nu geld goedkoop is en de uitvoering werk oplevert. Het is aan de politici om deze waarheid te verdedigen, zelfs bij stevige tegenwind.

Deze politici moeten daarom goed geïnformeerd worden. Wegenbouwers moeten hun eigen vak kritisch beoordelen en kennis nemen van ontwikkelingen en mogelijkheden. VBW Asfalt heeft in het verleden tal van acties ondernomen om duidelijk te maken dat we als maatschappij voordeel hebben als beheer en onderhoud op de juiste wijze wordt bijgehouden. En ook dit nummer van Asfaltblij wil daaraan bijdragen. Tijdens de komende Asfaltdag op 9 december worden tal van invalshoeken gepresenteerd. Zowel vanuit de gebruiker, de onderzoeker als de beheerder. Het LVO-project heeft aangetoond dat bij het aanslaan van de juiste toon ook de media belangstelling hebben. Maar ook dat wegenbouw en wegonderhoud wel degelijk sexy kunnen zijn.

Up