Asfaltblij Magazine

2014-2

VBW Asfalt

Evert de Jong - Zijn onze wegen klaar voor de toekomst?

Evert de Jong - Zijn onze wegen klaar voor de toekomst?

De vraag of onze wegen klaar zijn voor de toekomst wordt met de opkomst van automatische voertuiggeleiding van belang. Want dan zullen vrachtwagens op elkaar reageren en dicht achter elkaar in één spoor rijden. Ze vormen dan als het ware een trein. Behalve dat er een hogere wegbenutting kan ontstaan, treedt er geen versporing meer op, waardoor de weg veel zwaarder wordt belast dan bij het wegontwerp was voorzien. Een ander effect is dat de voertuigen informatievoorziening direct oppakken en verwerken, waardoor bebording en andere verkeersmaatregelen kunnen verdwijnen.

Lees het hele artikel

Up