Nieuws
Aanvoer van bouwgrondstoffen over de Rijn dreigt droog te vallen

Aanvoer van bouwgrondstoffen over de Rijn dreigt droog te vallen

Er bereiken ons berichten dat de bouwindustrie er rekening mee moeten houden dat de continuïteit van het bouwproces op korte termijn ernstig in gevaar dreigt te komen. . De aanvoer van bouwgrondstoffen over de Rijn stagneert en het transport naar de losplaatsen in Nederland kan niet meer gegarandeerd worden. De kans is groot dat dit ook de asfaltsector zal treffen.

De waterstand op de Rijn daalt de komende dagen richting een kritieke grens, waarbij minder grind- en zandvaart de ondiepte bij Kaub en Maxau kan passeren. Hierdoor worden laadplaatsen aan de Rijn onbereikbaar. Ook de scheepvaart op de Ruhr, Neder-Rijn, Waal en de IJssel ondervindt grote hinder door de lage waterstand.

De aanvoer van bouwgrondstoffen over de Rijn en over de IJssel kan de komende weken mogelijk zelfs geheel stil komen te vallen als gevolg van de extreem lage waterstand op de Rijn. De lange termijn vooruitzichten zijn, zeker met de winter op komst, erg onvoorspelbaar.

De asfaltindustrie zal er rekening mee moeten houden dat de continuïteit van de asfaltproductie op korte termijn (ernstig) in gevaar kan gaan komen. Met name geldt dit als er grondstoffen worden gebruikt die over de Rijn en de IJssel worden getransporteerd. Door het lage water is er nu al een schaarste aan vervoersruimte, omdat er meer schepen nodig zijn voor dezelfde hoeveelheid grondstoffen. Alternatieve aanvoer via het spoor en de weg zijn waar mogelijk al benut en kunnen door de beperkte beschikbaarheid van die transportmiddelen niet verder worden ingezet.

Bijschrift foto: Voorlopig zullen wij deze beelden niet meer te zien krijgen

Up