Nieuws
Adopteer een verzorgingsplaats

Adopteer een verzorgingsplaats

Rijkswaterstaat nodigt uit voor de marktconsultatie voor de prijsvraag adoptie van een verzorgingsplaats. Ondernemers krijgen de gelegenheid voorstellen voor meer economische ontwikkelingen in te dienen.

Langs het hoofdwegennet liggen circa 300 verzorgingsplaatsen (parkeerplaatsen) waarvoor een zogenaamd adoptiemodel wordt opgezet. Hiermee kan het voorzieningenniveau op een hoger peil gebracht worden of kunnen additionele middelen uit de markt opgehaald worden om de begroting van Rijkswaterstaat te ontlasten.

Ook innovatieve oplossingen kunnen ingebracht worden.

Tijdens de marktconsultatie worden de aanpak, conceptuitvraag, de planning en de beoordeling van de inzendingen toegelicht. Daarnaast is er de gelegenheid tot het stellen van vragen over de prijsvraag.

Wanneer: 17 juni 2015
Locatie: Bruningszaal, Koningskade 4, Den Haag
Tijdstip: 13.00 – 14.30 uur
Aanmelden bij: wvl-verzorgingsplaatsen@rws.nl

Up