Nieuws
Asfalt-Impuls rode draad op Asfaltdag 2017

Asfalt-Impuls rode draad op Asfaltdag 2017

Dinsdag 12 december heeft in de Flint in Amersfoort de Asfaltdag 2017 plaatsgevonden. Dit jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland (VBW) en Eurobitume, is het ontmoetingspunt voor iedereen die betrokken is bij de (asfalt) wegenbouw.

Met zo’n 500 bezoekers is de inmiddels 11e Asfaltdag wederom goed bezocht. Dagvoorzitter Wendy van Schaik, in het dagelijks leven contractmanager bij Aveco de Bondt, heeft de dag in goede banen geleid. Als eerste kondigde zij Jan de Boer, voorzitter van de VBW, aan. Jan de Boer heeft nadat hij de aanwezigen heeft verwelkomt een doorkijkje in het programma gegeven. De rode draad in het programma is de Asfalt-Impuls: wat houdt deze in en wat gaat dit impulsprogramma betekenen voor de sector.

Naast het inhoudelijke programma kent de Asfaltdag ook een beurs. Op 50 stands wordt door toeleveranciers, kennisinstellingen, etc. (lijst exposanten) de laatste stand van de techniek gepresenteerd aan de aanwezigen.

Asfalt-Impuls

De komende 3 tot 5 jaar werken opdrachtgevers, -nemers, toeleveranciers, kwaliteitsborgers en kennisinstellingen samen aan de volgende doelstellingen:

  • Verdubbeling gemiddelde levensduur asfaltwegen
  • Halvering spreiding in levensduur
  • Halvering CO2-productie
  • Tegen gelijke of lagere kosten

Edwin Griffioen, directeur techniek PPO bij Rijkswaterstaat en voorzitter van de Asfalt-Impuls heeft een toelichting gegeven op het Asfalt-Impuls programma. Zijn bijdrage is afgesloten met de volgende woorden. Het Asfalt-Impuls programma is:

  • Ván de sector
  • Vóór de sector
  • Dóór de sector

Het volgende programmaonderdeel was een paneldiscussie over de (verwachte) impact van de Asfalt-Impuls. De deelnemers waren Lindy Molenkamp (Provincie Overijssel), Mathijs van Stralen (Rijkswaterstaat), Jan de Boer en diverse mensen uit de zaal. Tijdens de levendige discussie zijn verschillende aspecten van de Asfalt-Impuls aan de orde gekomen. Naast inhoudelijke punten van het Asfalt-Impuls programma is ook gesproken over de bekendheid van het programma en de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om van de Asfalt-impuls een succes te maken. Op de vraag van Lindy Molenkamp aan de aanwezigen om te gaan staan als zij al bekend waren met het Asfalt-Impuls programma stond ongeveer een derde van de aanwezigen op. Conclusie: Hier is nog het nodige missiewerk te verrichten. Wij hopen dat de Asfaltdag hieraan alvast een bijdrage heeft geleverd. Op een volgende vraag aan de zaal of men een actieve bijdrage wil leveren stond minimaal 70% van de aanwezigen op. M.a.w. er is potentie genoeg om van de Asfalt-Impuls een succes te maken!

Middagprogramma

Na een lunch waarin de stands zijn bezocht en veel is genetwerkt start het middagprogramma met het project Doen. In deze presentatie is uitleg gegeven over een nieuwe manier van aanbesteden waarbij vooraf zo weinig mogelijk wordt vastgelegd en waarin opdrachtgever en –nemers zeer nauw samenwerken om tot het eindresultaat te komen.

Rijkswaterstaat heeft het volgende programmaonderdeel voor haar rekening genomen. O.a. duurzaamheid in contracten en de visie op circulariteit i.r.t. asfalt zijn gepresenteerd. Het eerste blok van het middagprogramma is afgesloten met de in CROW verband opgestelde nieuwe beheersystematiek voor de openbare ruimte en wegverhardingen.

Het tweede blok in de middag start met een presentatie over het Asfaltkwaliteitsloket door Ronald van Hulst. Het Asfaltkwaliteitsloket gaat vanaf januari 2018 nieuw ontwikkelde asfaltmengsels beoordelen op de gedane productclaims. Wanneer het nieuwe product wordt goedgekeurd kan het in de praktijk worden toegepast. Inmiddels hebben alle provincies, een aantal gemeenten en de meeste asfaltproducenten hun steun aan het Asfaltkwaliteitsloket uitgesproken. Hiermee heeft het Asfaltkwaliteitsloket een duidelijke status gekregen.

Na het Asfaltkwaliteitsloket heeft Ron Wesseling de Virtuele Asfaltcentrale gepresenteerd. Deze door de VBW en EcoChain ontwikkelde software tool maakt het mogelijk om op relatief eenvoudige wijze een levenscyclusanalyse van een asfaltmengsel te maken en een milieukostenindicator te berekenen. De dag is afgesloten met een presentatie over smart mobility en mobiliteit in de toekomst door Simon Smit van Renault Nederland. In deze presentatie is vooral naar voren gekomen dat ontwikkelingen razend snel gaan. Binnen 5 jaar worden er bijvoorbeeld al auto’s op de markt gebracht die middels inductiestroken in de weg hun energie gaan krijgen. Dat hiervoor veel sneller dan gedacht aanpassingen in de weg nodig zijn mag duidelijk zijn. Dit was goede stof tot napraten tijdens de afsluitende borrel.

Bekijk hier de presentaties van de Asfaltdag 2017 »

 

Up