Nieuws
Asfaltdag 2018: Een terugblik

Asfaltdag 2018: Een terugblik

Dinsdag 11 december 2018 was het zover, de Asfaltdag. Organisatoren Eurobitume en de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland (VBW) hebben meer dan 525 mensen mogen begroeten. De Asfaltdag vond plaats in de Flint in Amersfoort.

Het centrale thema voor de Asfaltdag 2018 was “Op weg naar een circulaire Asfaltsector”. Dagvoorzitter Wendy van Schaik heeft de dag in goede banen geleid. Na de opening door Jan de Boer heeft Max von Devivere de zaal meegenomen in de in de nieuwe LCI (Life Cycle Inventory) van bitumen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de MKI-waarde van bitumen fors aan het dalen is. Als belangrijke grondstof van asfalt is de impact hiervan op de totale MKI-waarde van asfalt groot.

“Versnelling in verduurzamen asfalt” is de titel van de presentatie van Bon Uijting van Rijkswaterstaat. Welk scenario moet gevolgd worden om het gestelde duurzaamheidsdoel voor 2030 te realiseren. Want om in 2030 50% circulair en 50 % kilmaatneutraal te zijn moet er nog flink wat gebeuren. Het incrementele scenario, wat betekent dat er op ingezette weg wordt doorgegaan, lijkt hiervoor niet voldoende. Hiervoor is er een disruptief scenario nodig, waarbij conventies overboord worden gegooid en er out-of- the-box nieuwe en ingrijpende maatregelen worden genomen om het gewenste resultaat te bereiken. Volgens Bon Uijting een aanpak waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk aan de slag zullen moet gaan.

De prijsvraag “duurzamer asfalt” van Rijkswaterstaat laat zien dat met de huidige innovaties al een CO2 reductie van minimaal 35% gehaald kan worden. Dit biedt perspectief voor de toekomst en is tevens de aanleiding voor de paneldiscussie.

In de paneldiscussie is uitgebreid gediscussieerd over de route naar een circulaire asfaltsector. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat alleen opdrachtgever en opdrachtnemer samen tot de gewenste circulariteit in 2050 kunnen komen. Opdrachtgevers kunnen dit niet alleen én opdrachtnemers kunnen dit niet alleen.

Na de lunch is er in het blok opdrachtgevers als eerste gesproken door Geert Hendriks en Frank van de Hoogen van de gemeente Nijmegen over hun revolutionaire manier van aanbesteden RCC (Rapid Circulair Contracting). Bij deze manier van aanbesteden wordt al in een vroeg stadium een selectie gehouden o.b.v. de visie en ideeën van de opdrachtnemer. En succesvol zoals blijkt uit het project Malderburchtstraat. Vervolgens heeft Sjak Arts van de provincie Gelderland de zaal meegenomen over de wijze waarop in Gelderland duurzaamheid in contracten wordt meegenomen. MKI is hierbij een belangrijk criterium hebben we kunnen zien in de presentatie. Het blok opdrachtgevers is afgesloten met een presentatie van Bas Drijvers van de Gemeente Eindhoven. In deze presentatie is ingegaan op de mismatch tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Hoeveel opdrachtgevers weten wat hun opdrachtnemers echt kunnen en welke opdrachtnemer vertelt nu wat hij echt kan? De conclusie: “Leer elkaar kennen!”

In het laatste blok hebben de asfaltproducenten laten zien met welke innovaties zij bezig zijn of net op de markt hebben gebracht.

Up