Nieuws
Asfaltdag 2018: Op weg naar een circulaire asfaltsector

Asfaltdag 2018: Op weg naar een circulaire asfaltsector

Op dinsdag 11 december vindt in De Flint in Amersfoort de Asfaltdag 2018 plaats. Dit jaarlijks terugkerend evenement, georganiseerd door de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland (VBW) en Eurobitume, is hét jaarlijkse ontmoetingspunt voor iedereen die betrokken is bij de (asfalt)wegenbouw.

Tijdens de Asfaltdag 2018 zal een beeld worden geschetst van de laatste ontwikkelingen en innovaties en de impact hiervan op de maatschappij en de sector. Aan de hand van presentaties en een paneldiscussie worden de deelnemers meegenomen in de laatste ontwikkelingen en de toekomst van asfalt. Daarnaast presenteren tientallen bedrijven uit de wereld van asfalt, mobiliteit, opleiding, infrastructuur en wegenbouw zich tijdens de beurs, die gedurende de gehele dag toegankelijk is.

De rode draad

Circulariteit, duurzaamheid en klimaatakkoord zijn kreten die we de afgelopen tijd vaak hebben gehoord en die we ook in de toekomst nog vaak te horen zullen krijgen. Ook in de asfaltsector. De sector zet dan ook volop in op CO2 reductie en uiteindelijk een circulaire asfaltsector. Niet alleen de asfaltproducenten, maar ook opdrachtgevers. Onder andere via de Asfalt-Impuls wordt gezamenlijk ingezet op het realiseren van ambitieuze klimaatdoelstellingen. Het programma van de Asfaltdag 2018 zal een inkijkje geven in deze ontwikkelen en de deelnemers uitdagen om zelf met deze doelstellingen aan de slag te gaan.

Programma

Tijd            Wat Wie
10.00 uur Opening Wendy van Schaik
10.10 uur Welkom Jan de Boer (KWS Infra / Voorzitter VBW)
10.20 uur LCI van Bitumen
Eurobitume heeft nieuwe LCI’s voor bitumen (Eurobitume) beschikbaar.
Max von Devievere (Eurobitume)
10.30 uur Circulair Asfalt
Bon Uijting geeft een prikkelende toelichting op de Visie van Rijkswaterstaat t.a.v. een circulaire weg
Bon Uijting(Rijkswaterstaat)
10.40 uur Op weg naar een circulaire asfaltsector Paneldiscussie met Theo Bloemsma  (Mourik Groot Ammers), Lindy Molenkamp(Overijssel) en 
Wim Rollfs of Roelofs(Amsterdam)
11.30 uur Lunch en bezoek expositie  
13.00 uur

Rapid Circular Contracting (RCC)
Kenmerkend aan RCC is dat er niet vanuit een vooraf uitgewerkt plan wordt uitgevraagd, maar dat partijen geselecteerd worden op basis van het aansluiten bij de ambities van de opdrachtgever en hun visie daarop. Wat betekent dit in de praktijk?

Geert Hendriks en Frank van den Hoogen (Gemeente Nijmegen)
13.20 uur Duurzaamheid in contracten
De provincie Gelderland stelt duurzaamheidseisen in contracten. In deze presentatie wordt een toelichting op deze eisen gegeven, hoe deze tot stand zijn gekomen en wat de ervaringen hiermee zijn.
Sjak Arts (Provincie Gelderland)
13.40 uur Duurzaam assetmanagement
De gemeente Eindhoven vindt duurzaamheid belangrijk. Dit komt tot uiting in de aanbesteding van nieuwe werken. Echter er moet ook onderhoud plaatsvinden. Hoe zorg je er voor dat bij de nieuw aanleg er al rekening wordt gehouden met het toekomstige duurzame beheer
Bas Drijvers (Gemeente Eindhoven)
14.00 uur Pauze en bezoek expositie  
14.30 uur

Innovaties asfaltsector
De asfaltsector ontwikkelt tal van nieuwe innovatieve asfaltmengsels, verwerkingsmethoden en toepassing van asfalt. Wat zijn nu deze innovaties? Middels pitches neemt de asfaltsector u mee in de laatste ontwikkelingen.

 
15.30 uur Afsluiting en uitnodiging netwerkborrel Wendy van Schaik

Dagvoorzitter: Wendy van Schaik

Voor wie is de dag bedoeld?

Eigenlijk voor iedereen die betrokken is bij de (asfalt)wegenbouw. Denk aan overheden zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen; aannemers; kennisinstituten als CROW, TNO, TU Delft, Universiteit Twente en HBO-instellingen; advies- en ingenieursbureaus en leveranciers van grondstoffen, materieel en apparatuur.

Kijk voor meer informatie en/of aanmelden op http://www.asfaltdag.nl/.

Up