Nieuws
Asfaltkwaliteitsloket opent zijn deuren!

Asfaltkwaliteitsloket opent zijn deuren!

Op 5 maart 2018 is het Asfaltkwaliteitsloket geopend. Aan dit bij CROW ondergebrachte digitale loket kunnen innovatieve asfaltproducten worden aangeboden ter validatie van hun eigenschappen. Zowel aanbieders van innovatieve producten als wegbeheerders hebben aangegeven behoefte te hebben aan een onafhankelijke en deskundige plek waar claims ten aanzien van eigenschappen van innovatieve producten kunnen worden gevalideerd. Met de opening van het Asfaltkwaliteitsloket is nu voorzien in deze behoefte.

‘De introductie van nieuwe innovatieve asfaltproducten verloopt over het algemeen traag.’ aldus Marc Eijbersen, projectmanager Infrastructuur bij CROW en verantwoordelijk voor het opzetten van het Asfaltkwaliteitsloket. ‘Nadat een innovatief product is ontwikkeld, is het voor de partij die het product heeft ontwikkeld vaak moeilijk om het product in de praktijk toegepast te krijgen. Eén van de problemen hierbij is dat potentiële afnemers van het product de geclaimde eigenschappen niet op hun waarde kunnen beoordelen. De deskundigheid hiervoor ontbreekt vaak. Door deze deskundigheid nu te organiseren in het Asfaltkwaliteitsloket is de verwachting dat gevalideerde producten eerder en door meer wegbeheerders toegepast zullen worden.’

 

De behoefte aan het Asfaltkwaliteitsloket is door een groot aantal partijen uitgesproken. Dat blijkt verder ook aan de brede samenstelling van de Stuurgroep Asfaltkwaliteitsloket en de begeleidende werkgroep. Tevens heeft de Stuurgroep Asfalt-Impuls zich uitgesproken achter de doelstellingen van het loket te staan.

 

Eijbersen verwacht dat de eerste innovatieve producten binnenkort aan het loket zullen worden aangeboden. Over 2 à 3 maanden verwacht hij de eerste gevalideerde producten op de website van het loket te kunnen plaatsen.

Up