Nieuws
Bouwsector zet weer volop in op winstgroei

Bouwsector zet weer volop in op winstgroei

Positief sentiment onder bouwbedrijven. Het financieel vertrouwen in leveranciers neemt toe.

De Nederlandse bouwbranche krijgt weer meer vertrouwen. Dat blijkt uit een grootschalig marktonderzoek van bedrijfsinformatiespecialist Graydon dat werd uitgevoerd bij meer dan 200 financieel specialisten en ondernemers in de bouw. Bouwbedrijven zijn optimistisch over hun toekomstperspectieven. Lag in 2014 de bedrijfsfocus nog vooral op het vergroten van de klanttevredenheid en kostenbesparingen, dan zegt nu een meerderheid van de ondervraagden op de eerste plaats in te zetten op winstgroei gevolgd door kostenbeheersing en het vinden van nieuwe klanten. Daarnaast beoordeelt meer dan de helft van hen de kansen van hun bedrijf positief.

Meer financieel vertrouwen in leveranciers
Peter Schoenmaker, Sales Manager Corporate Clients bij Graydon: "We zien dat de bouwbranche de opwaartse lijn doorzet en dat er weer meer vertrouwen bestaat in de financiële situatie van leveranciers. Vorig jaar hanteerde nog 70% van de respondenten een verscherpt credit management beleid, dit jaar daalde dit percentage naar 48%. Ook op het vlak van betaalmoraal stellen we een gevoelige verbetering vast. Uit ons onderzoek blijkt dat 'slechts' 27% van de respondenten vindt dat de betaalmoraal van hun zakenpartners is verslechterd. Vorig jaar was dit 44%."

Alternatieve financieringsvormen voor het MKB
Op de vraag of bouwbedrijven het afgelopen jaar meer moeite hebben gehad met het krijgen van bankfinanciering voor bouwprojecten, gaf 18% van de respondenten een positief antwoord. Alternatieve financiering als crowdfunding, kredietunies en investeringsmaatschappijen bieden voor de bouw nog onvoldoende uitkomst: bijna de helft van de respondenten geeft aan hier geen oplossing in te zien. 
Voor het MKB dat problemen ondervindt in het vergaren van financiering, kunnen deze alternatieve financieringsvormen toch een oplossing bieden. Onderzoek van Cobouw toont aan dat het MKB financiering door middel van bijvoorbeeld kredietunies zeker overweegt en dat zij voorzichtig kennis maken met deze alternatieve financieringsvormen. Schoenmaker zegt hierover: "Vanwege de groeiende mogelijkheden rondom alternatieve financiering, is het aan te bevelen dat ook grotere bouwbedrijven zich verdiepen in deze financieringsvormen om projecten te financieren."

Credit management blijft verbeterpunt
Goed credit management is de snelste en meest effectieve manier om aan meer kapitaal te komen. Dit blijft echter een verbeterpunt omdat de professionaliteit bij veel bouwbedrijven nog blijkt te ontbreken. 64% van de ondervraagden geeft bijvoorbeeld aan de debiteuren niet te groeperen op basis van kenmerken als betaalgedrag, kredietwaardigheid of ordergrootte. Schoenmaker: "Inzicht en risicospreiding in de klantportefeuille vormt echter wel een cruciale basis voor goed credit management en werkkapitaalbeheer. Bouwbedrijven dienen hierin nog grote stappen te zetten."

Download het rapport hier.

Banden worden op tal van plaatsen en voor verschillende doelen geplaatst. Lees meer
Up