Nieuws
De VBW-Hergebruiksladder en “Grondstoffenbruikbaarheid” Checklist

De VBW-Hergebruiksladder en “Grondstoffenbruikbaarheid” Checklist

Op de Asfaltdag van 8 december 2015 ging Laurens Smal in op de wijze waarop asfalt inspeelt op de ontwikkelingen rond Circulaire Economie. Hier volgen uitgangspunten bij zijn presentatie.

In het kader van de beleidsverkenning door de overheid van de invulling van Circulaire Economie wordt ook gekeken naar de rol de die bouw daarbij kan vervullen. Specifiek geldt dit ook voor de rol die de asfaltbranche daarbij speelt. De branche is door de diverse betrokken ministeries (BZK, EZ, IenM) uitgenodigd daarover mee te denken. 

Wat zijn daarbij onze uitgangspunten?
Duurzaam en betrouwbaar asfalt volgens het principe van de Circulaire Economie vereist dat het asfaltproduct en asfaltconstructies:

  • voldoen aan de vereiste functionele / technische eigenschappen;
  • robuust zijn: een enkele ‘onvolkomenheid’, ontstaan tijdens productie, uitvoering of onderhoud, heeft geen of nauwelijks consequenties op de levensduur;
  • duurzaam (’sustainable’) zijn in relatie tot het levenscyclus-denken;
  • betaalbaar zijn in de betekenis van investering en onderhoud.

De Permanente Commissie Duurzaamheid van de Vakgroep Bitumineuze Werken heeft hierover haar gedachten laten gaan en stelt voor om twee instrumenten uit te werken die beleidsmakers en beslissers op het gebied van infrastructuur behulpzaam zijn bij het doen van besluiten over hergebruik in relatie tot Circulaire Economie.

Het ene instrument geeft handvatten om een bewuste keuze te maken tussen verschillende opties voor het inzetten van asfalthergebruik: de VBW-Hergebruiksladder.

Het tweede instrument helpt bij het afwegen van het toepassen van alternatieve grondstoffen voor asfalt: de “Grondstoffenbruikbaarheid” Checklist.

Hier leest u meer over de ideeën die ten grondslag liggen voor voorstellen voor het uitwerken van deze instrumenten.

Wilt u reageren? Stuur een mail naar h.roos@bouwendnederland.nl.

 

Up