Nieuws
Eerste SKM voertuig voor stroefheidsmeting wegen in Nederland

Eerste SKM voertuig voor stroefheidsmeting wegen in Nederland

Sideway Force (SDF) is de nieuwe Europese methode om stroefheid te meten. Rijkswaterstaat voert deze meetmethode in 2016 in.

GRIP Road Inspection BV uit Eersel is een nieuwe partij in de branche voor stroefheidsmeting van onder andere wegen. Het bedrijf is op dit moment de enige in Nederland met een eigen vrachtwagen met meetapparatuur waarmee ze conform de Duitse TP-Griff-StB (SKM)-norm metingen kunnen verrichten. Ze lopen daarmee vooruit op nieuwe Europese richtlijnen die ook Rijkswaterstaat in 2016 door gaat voeren.

De veiligheid op wegen wordt voor een groot gedeelte bepaald door de mate van wrijving (grip) tussen de banden van een voertuig en het wegdek. Dat geldt bij droge, maar natuurlijk vooral bij natte weersomstandigheden. Op dit moment wordt de wrijvingscoëfficiënt van wegen nog voornamelijk gemeten met meetaanhangers die met een ‘vertraagd wiel’ en met een snelheid van 50 of 70 kilometer per uur de ‘natte stroefheid’ vaststellen.

Europees onderzoek toont aan dat deze methode verouderd is. Verschillende grote partijen (waaronder de Nederlandse Rijkswaterstaat) hebben daarom besloten om de meting van stroefheid van wegen in de toekomst uit te laten voeren conform de Sideway Force (SWF) methode. Deze methode werkt met een ‘vijfde wiel’ dat onder een hoek van 20˚ in de rijrichting geplaatst is. Voor dit wiel wordt tijdens de meting een waterfilm gespoten. Diverse camera’s, sensoren, GPS en andere meetapparatuur verzamelen data die op een computer in de cabine opgeslagen wordt. Deze wordt later verwerkt in een rapport met onder andere wrijvingscoëfficiënten, grafieken, locaties en beelden van de weg.

Met deze meettechniek sluit ook Nederland aan op de eerder genoemde Duitse TP-Griff-StB (SKM)-norm, inclusief de borging van de kwaliteit van de metingen zoals deze vandaag de dag al door de BASt (Bundes Anstalt für Straβenwesen) uitgevoerd worden. De chauffeurs en operators van GRIP Road Inspection zijn dan ook individueel bij BASt in Keulen opgeleid voor het besturen en bedienen van het eigen SKM-voertuig en het verzamelen en verwerken van de meetresultaten tot de vereiste rapportage.

Op de Asfaltdag 2015 presenteert Grip Road Inspection deze nieuwe meetmethode.

Meer informatie:

Grip Road Inspection
Meerheide 58a
Postbus 10
5520 AA Eersel
T +31(0497) 726 806
E info@griproadinspection.nl
W www.griproadinspection.nl

Up