Nieuws
Europese normalisatie, de basis voor CE-markering

Europese normalisatie, de basis voor CE-markering

In 2013 is de Verordening Bouwproducten CPR van kracht geworden, wat inhoudt dat bouwproducten geleverd moeten worden met CE-markering. Met het voeren van de CE-markering wordt aangetoond dat het betreffende bouwproduct voldoet aan de Europese normen op dat gebied en dat het is beproefd volgens de daarvoor ontwikkelde Europese geharmoniseerde testmethoden.

Hieronder een toelichting over hoe dergelijke Europese normen tot stand komen en hoe het Nederlandse asfaltbranche daarbij is betrokken.

 

De structuur van CEN
De initiatieven voor het opstellen van geharmoniseerde normen die geldig zijn voor het hele Europese markgebied worden genomen in een zogenaamde Technische Commissie van CEN, een CEN/TC. CEN staat voor Comité Européan de Normilisation en is opgericht door nationale standaardiseringscomités in de Europese Gemeenschap, zoals NEN in Nederland en DIN in Duitsland.

Klik hier voor de volledige toelichting op Europese normalisatie.

Up