Nieuws
Invloed vocht in grondstoffen op energieverbruik asfaltproductie

Invloed vocht in grondstoffen op energieverbruik asfaltproductie

Aanwezigheid van vocht in de grondstoffen voor asfalt is de bepalende factor voor het energieverbruik bij de productie van asfalt. Het blijft daarom belangrijk om maatregelen te ontwikkelen en te zoeken die een bijdrage kunnen leveren aan het beperken van het aandeel vocht in het aggregaat.

KWA Bedrijfsadviseurs heeft in opdracht van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) het onderwerp nog eens onder de loep genomen. Het onderzoek van KWA richt zich met name op het effect van overkappen van de opslag van asfaltgranulaat. Bij het onderzoek is naast het beperken van energieverbruik ook gekeken naar het effect op de productiecapaciteit.

Naast het onderzoekrapport treft u ook een spreadsheet aan waarmee het bedrijf voor zijn eigen specifieke situatie kan doorrekenen wat de effecten zijn van het overkappen van de opslag van het asfaltgranulaat. Voor vragen over het spread sheet kunt u terecht bij KWA Bedrijfsadviseurs (http://www.kwa.nl/).

De maatregel van het overkappen kan, als aan alle voorwaarden wordt voldaan, vallen onder de Energie-investeringsaftrek EIA. Meer informatie over de EIA vindt u op https://mijn.rvo.nl/energie-investeringsaftrek-eia 

Voor specifieke informatie voor het indienen van een EIA-aanvraag voor maatregelen bij asfaltmenginstallaties kunt u terecht bij RVO.nl (http://www.rvo.nl/).

Up