Nieuws
LCA-Achtergrondrapport voor Nederlandse Asfaltmengsels 2020 uitgebracht

LCA-Achtergrondrapport voor Nederlandse Asfaltmengsels 2020 uitgebracht

In 2018 is het rapport ‘LCA Achtergrondrapport voor Nederlandse asfaltmengsels’ opgesteld. Onlangs is dit rapport geüpdatet. Het beschrijft de milieuprofielen van 19 brancherepresentatieve asfaltmengsels.

door TNO in opdracht van de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) van Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat (de Vos et al., 2018).

Lees hier het LCA-Achtergrondrapport voor Nederlandse Asfaltmengsels 2020

Milieuprofielen

De update van de brancherepresentatieve profielen heeft parallel gelopen aan het opstellen van de Product Category Rules voor Bitumineuze materialen in verkeersdragers en waterwerken in Nederland (Keijzer et al., 2020). Daarom zijn de milieuprofielen uit dit rapport conform de nieuwe rekenregels zoals opgesteld in de NL-PCR. De modulen A1-A3 (productiefase) zijn gemodelleerd door Ecochain. De modulen A4-D (constructiefase, gebruiksfase, end-of-life en recycling buiten de systeemgrenzen) zijn uitgevoerd door TNO. Door samenvoeging van deze stappen vormt zich een volledig milieuprofiel voor de 19 asfaltmengsels.

Forfaitaire referenties bitumen

In het LCA-Achtergrondrapport voor Nederlandse Asfaltmengsels 2020 worden forfaitaire referenties voor gemodificeerde bitumen (SBS en EVA) en steenslag uit groeve genoemd. De LCA Achtergrondrapporten hiervan zijn hier te vinden:

Up