Nieuws
LCA-achtergrondrapport voor Nederlandse asfaltmengsels

LCA-achtergrondrapport voor Nederlandse asfaltmengsels

Rapport voor opname van brancherepresentatieve asfaltmengsels in de Nationale Milieudatabse VERSIE 2.1 Deze levenscyclusanalyse (LCA) voor het opstellen van 17 brancherepresentatieve asfaltmengsels is uitgevoerd in opdracht van de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland (VBW) en Rijkswaterstaat. Het rapport is opgesteld door EcoChain en TNO. Het project is begeleid door de Permanente Commissie Duurzaamheid van de VBW.

In dit project wordt de LCA voor de asfaltmengsels in twee deelprojecten uitgevoerd: fasen A1-A3 (productiefase) en fasen A4-C4 (constructiefase, gebruiksfase en end-of-life). Deze tweedeling komt voort uit de al beschikbare data voor beide deelprojecten. Voor het eerste deelproject (A1-A3) heeft EcoChain “Cradle-to-Gate”  milieuprofielen opgesteld. In het tweede deelproject worden de milieuprofielen verrijkt door de toevoeging van transport, aanbrengen, gebruiksfase en einde levensduur. Uiteindelijk vormen beide stappen samen de volledige milieu-impact voor de 17 asfaltmengsels. Het rapport beschrijft beide deelprojecten. Dit rapport is verschenen in de tweede helft van 2017.

 

In januari 2018 is een fout gevonden in de berekening van de uitloging van deklagen en waterbouwasfalt tijdens de gebruiksfase (fase B). De impact van deze fout op de totale levenscyclus-MKI is beperkt (0,5 tot 5%), maar vanwege het grote belang van MKI’s in aanbestedingen, is besloten om een actualisatie van de berekeningen door te voeren. De geactualiseerde berekeningen zijn verwerkt in het LCA-achtergrondrapport voor Nederlandse Asfaltmengsels versie 2.1.

Up