Nieuws
Leden vakgroep Bitumineuze Werken tekenen Code Milieu Verantwoord Wegbeheer Aannemerij

Leden vakgroep Bitumineuze Werken tekenen Code Milieu Verantwoord Wegbeheer Aannemerij

De leden van de Bouwend Nederland Vakgroep Bitumineuze Werken tekenden tijdens de Asfaltdag op 13 december 2016 de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer Aannemerij. Hiermee nemen ook de aannemers hun verantwoordelijkheid voor milieuverantwoorde verwerking van teerhoudend asfalt.

De Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland (VBW) is een vakgroep voor asfalt producerende en verwerkende lidbedrijven van Bouwend Nederland. De vakgroep beoordeelt de toepassingen van asfalt. Verder werkt de vakgroep mee aan regelgeving, geeft aandacht aan het milieu en verzorgt voorlichting over het product asfalt. De Code Milieuverantwoord Wegbeheer Aannemerij is een initiatief van de VBW. De Code Milieuverantwoord Wegbeheer Aannemerij is het vervolg op de code Milieuverantwoord Wegbeheer voor Wegbeheerders. De code Milieuverantwoord Wegbeheer voor Wegbeheerders schrijft voor dat de wegbeheerder in zijn besteksbepaling voorschrijft dat vrijkomend teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt. Echter niet alle wegbeheerders hebben deze code ondertekend. De VBW erkent het belang van thermische verwerking van vrijkomend teerhoudend asfalt.

De VBW heeft daarom een eigen aanvullende code opgesteld. In deze gedragscode verklaren de VBW leden zich bewust te zijn de risico’s van vrijkomend teerhoudend asfalt. Tevens verklaren zij dat in het geval dat de wegbeheerder in zijn besteksbepalingen niet expliciet heeft opgenomen dat uit het werk vrijgekomen teerhoudend asfalt wordt afgevoerd naar een vergunde inrichting voor thermische verwerking hij de wegbeheerder hiervan (bij inlichtingen) in kennis stelt met het voorstel dit aan te passen met gebruikmaking van de standaard besteksteksten zoals beschreven in de Standaard RAW Bepalingen. Het CROW zal als medeondertekenaar van de Code Milieuverantwoord Wegbeheer Aannemerij de lijst van aannemers die deze code hebben ondertekend beheren.

Tijdens de ondertekening op de Asfaltdag 2016 op de hebben de ondertekenaars van de Code Milieuverantwoord Wegbeheer Aannemerij al een voorschot genomen op de code. Zij hebben namelijk een oproep gedaan aan wegbeheerders die de Code Milieuverantwoord Wegbeheer voor Wegbeheerders nog niet hebben ondertekend om dit alsnog te doen. Want alleen samen kun je komen tot 100% thermische verwerking van al het in Nederland vrijkomende asfalt.

Up