Nieuws
Meer inzicht in potentiele verduurzaming Nederlandse asfaltproductie

Meer inzicht in potentiele verduurzaming Nederlandse asfaltproductie

Nederlandse asfaltcentrales beschikken binnenkort over een tool die inzicht biedt in hun energiegebruik en CO2-uitstoot. Het project is een initiatief van de Permanente Commissie Duurzaamheid (PCD) van de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) en wordt uitgevoerd in opdracht van RVO.nl. Alle 38 Nederlandse asfaltcentrales zijn betrokken. Nederland is het eerste land dat op deze manier de duurzaamheid van een hele branche onder de loep neemt.

EcoChain analyseert dit jaar in nauwe samenwerking met RVO.nl, de PCD en de Nederlandse asfaltcentrales hun ‘footprint’. Daarbij worden naast CO2-uitstoot ook andere relevante milieufactoren gemeten, zoals vermesting, verzuring en uitputting. Ook analyseert EcoChain de milieueffecten van deelprocessen en maakt het voor meer dan 4.000 producten van de gezamenlijke asfaltcentrales een productlevenscyclusanalyse. Doel is om te komen tot breed onderbouwde branchegemiddelden voor de meest gangbare asfaltmengsels. Deze gegevens vormen straks input voor de Nationale Milieudatabase.

Verbeterpotentieel
Individuele bedrijven kunnen de resultaten gebruiken als benchmark om hun verbeterpotentieel te bepalen. De tool geeft namelijk op eenvoudige wijze inzicht in de mogelijkheden voor het verbeteren van de CO2-uitstoot. Een belangrijke bevinding die blijkt uit de eerste analyses is dat de milieu-impact van de totale asfaltproductieketen voor 70% terug te voeren is naar de toelevering en winning van grondstoffen, terwijl 30% wordt veroorzaakt door de asfaltcentrales zelf.

Levenscyclusanalyse
Jochem Mos van EcoChain: “We hebben nu al van enkele asfaltcentrales een complete duurzaamheidsanalyse afgerond. Dat heeft al van 400 asfaltproducten een levenscyclusanalyse (LCA) opgeleverd, en er staan er nog vele gepland. Een LCA geeft inzicht in de totale milieubelasting van een product voor de periode dat deze in gebruik is.” Joop Bormans, adviseur van RVO.nl: “Op basis van de resultaten kunnen asfaltcentrales nieuwe afwegingen maken in het productieproces en producten aanzienlijk verduurzamen.”

Verrijking Nationale Milieudatabase
Voor de VBW is de opname van de LCA-data in de Nationale Milieudatabase het belangrijkste doel. Harry Roos van de VBW: “De tool helpt om op een transparante en relatief eenvoudige manier de milieugegevens van asfaltproducten te bepalen. Daardoor kunnen zowel betrouwbare branchegemiddelden als milieugegevens van bedrijfseigen mengsels in de database worden gepubliceerd. De tool kan ook voor andere branches drempelverlagend werken om te komen tot een goed gevulde Nationale Milieudatabase.”

Bijdrage aan duurzaam inkopen
De Nationale Milieudatabase wordt geraadpleegd door organisaties die duurzaam inkopen, zoals Rijkswaterstaat en sinds kort ook enkele grote gemeenten. Mos: “Voor de asfaltbedrijven is dit een trigger om hun producten nog sneller te verduurzamen.” Bormans vult aan: “Via de aanpak Duurzaam GWW wegen opdrachtgevers duurzaamheidsaspecten steeds vaker mee in aanbestedingen. Met dit instrument kunnen opdrachtnemers zich duurzaam onderscheiden.” Harry Roos van de VBW: “Het is mooi dat een project van RVO.nl zorgt voor synergie en afstemming tussen verschillende departementen op het gebied van duurzaamheid, zoals Duurzame Groei, Duurzaam GWW, MJA3 en Circulaire Economie.”

Meerjarenafspraak energie-efficiëntie
Het project van deze duurzaamheidsanalyses wordt uitgevoerd in het kader van de meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3) die de asfaltindustrie heeft met de overheid. Het optimaliseren van industriële productieprocessen is een voortdurend aandachtspunt van sectoren die deelnemen aan de meerjarenafspraken MJA3 en MEE. Bedrijven worden hierbij ondersteund door RVO.nl, die de MJA3 en MEE uitvoert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De meerjarenafspraken leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van 20% CO2-reductie in 2020 en het realiseren van de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord voor duurzame groei.

Up