Nieuws
Nieuwe Richtlijn Tweelaags ZOAB verschenen

Nieuwe Richtlijn Tweelaags ZOAB verschenen

Tweelaags ZOAB is een doorontwikkeling van ZOAB en wordt toegepast vanwege de goede akoestische eigenschappen. Het geluidsreducerende vermogen blijft echter alleen in stand wanneer ook de civieltechnische kwaliteit van de deklaag op peil blijft. Om er voor te zorgen dat de gewenste civieltechnische kwaliteit wordt bereikt zijn in deze richtlijn regels - en toelichtingen op die regels – opgenomen. Bij een juist gebruik wordt daarmee ook een akoestisch goed presterende verharding verkregen.

In samenwerking met Rijkswaterstaat bracht de VBW in 2012 de Richtlijn Tweelaags ZOAB uit met daarin een voorstel tot besteksbepalingen. In de contractdocumenten van Rijkswaterstaat is die richtlijn van toepassing verklaard. Door wijzigingen in de regelgeving alsmede in proef- en testmethoden is de uitgave uit 2012 achterhaald. In deze herziene richtlijn wordt aangesloten op de situatie in 2015.

Voortschrijdend inzicht en technische en technologische ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat aspecten uit deze Richtlijn t.z.t. opgenomen worden in een volgende versie van de Standaard RAW Bepalingen.

Verder dient deze richtlijn beschouwd te worden in samenhang met de CROW-publicatie 316 "De wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer 2012" [3] en Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 [8] zoals omschreven in het dossier "Geluid" op de website van Infomil.(www.infomil.nl) http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/inhoudelijk-dossier/regelgeving/wet-geluidhinder/wegverkeerslawaai/

De richtlijn is in eerste instantie bedoeld ter ondersteuning van ontwerpers, bestekschrijvers, wegbeheerders, producenten en verwerkers. De richtlijn bevat echter ook nuttige informatie voor beleidsmedewerkers die geconfronteerd worden met de afweging om tweelaags ZOAB toe te passen.

Klik hier voor de nieuwe Richtlijn Tweelaags ZOAB.

Up