Nieuws
PDEng-programma werkt aan onderwijsontwikkeling voor de asfaltwegenbouw

PDEng-programma werkt aan onderwijsontwikkeling voor de asfaltwegenbouw

In de asfaltwegenbouw zijn de afgelopen 20 jaar veel technologische veranderingen gaande. Het verkleinen van de kloof tussen wat toekomstige werknemers leren in het mbo en welke kennis en vaardigheden het bedrijfsleven vraagt, is de grote uitdaging.

Om die reden is - in samenwerking met en financiering van RWS - het PDEng-traject gestart. Dit is een 2-jarig post-masterprogramma, gericht op het ontwikkelen van producten die benodigd zijn. In dit traject is het bedrijfsleven het ASPARi -netwerk (Asfalt Sector Professionalisering Research & Innovatie). ASPARi is een netwerk van organisaties in de wegenbouw, die zich richt op de professionalisering van de asfaltwegebouw.

Doel

Het hoofddoel van het PDEng-traject is nieuw onderwijs ontwikkelen voor het mbo op het gebied van asfalt. Na uitgebreid vooronderzoek bij mbo-scholen en het bedrijfsleven is achterhaald welke kennis en vaardigheden ontbreken in het onderwijsaanbod. Daaruit bleek dat het ontwerpen van het keuzedeel “Innovaties in de asfaltwegenbouw” wenselijk was. Het keuzedeel is vergelijkbaar met een minor in het hbo en bestaat uit 240 uur. 

Inhoud keuzedeel

Bij het ontwerp van het keuzedeel is projectonderwijs, serious gaming en blended learning gecombineerd. Het project waarmee gewerkt wordt is de casus Randweg Borne. Het bestaat uit 10 blokken, waarin opdrachten vaak gekoppeld zijn aan dit project. De leerdoelen van alle blokken zijn in de online omgeving te bekijken. Deze blokken staan voor de studenten in een online omgeving (website) en daarnaast is een handleiding voor de docent geschreven. De online omgeving is in Graasp weergegeven, dit is een soort website. In elk hoofdstuk staan opdrachten, quizzen, e-learning en ook een serious game.

 

De game (zoals in bovenstaande figuur) geeft de studenten de mogelijkheid om te oefenen met walsstrategieeën, zonder faalkosten. In de game is de bedoeling dat studenten een asfalttype kiezen, kijken naar de warmte en als de weg groen kleurt ze de walsen inzetten. Daarna kunnen ze zien dat de weg verdicht wordt en dienen ze te stoppen als de verdichting weer rood kleurt (andere weergave) en daarna krijgen ze feedback hoe ze gehandeld hebben. Daar kunnen ze van leren. Het eerste level is gemakkelijk en in de andere levels moeten ze steeds meer zelf keuzes maken.

Docentenhandleiding

De docentenhandleiding voor de docenten bevat ook uitgebreide informatie over alle opdrachten en een nakijkmodel. Het pakket bevat ook een uitgewerkte examenopdracht, zodat studenten het keuzedeel kunnen afronden met een cijfer. Dit lespakket is ook getest met studenten en is meerdere keren geëvalueerd met een klankbordgroep vanuit ASPARi en mbo-scholen.

Toekomst

In het PDEng-traject is ook nagedacht over het up-to-date houden van het lesmateriaal. Dit rapport wordt opgeleverd en daarin is het belangrijkste aandachtspunt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid weet en neemt. Toekomstige onderwerpen die nog geïmplementeerd kunnen worden in een nieuwe versie van het keuzedeel zijn: virtual reality, big-data en robotisering. Kortom, dit project is een eerste stap in het verkleinen van de kloof die in de afgelopen 20 jaar is ontstaan. De presentatie van het PDEng project zal 18 november om 14.30 uur plaatsvinden via een livestream. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met japrofijt@rocvantwente.nl.

Auteurs:

Janine Profijt-Bröring en
Seirgei Miller

 

Up