Nieuws
Product Category Rules voor Nederlandse asfaltmengsels

Product Category Rules voor Nederlandse asfaltmengsels

Nederland verduurzaamd en de asfaltsector draagt hier volop aan bij. Om op uniforme manier de duurzaamheid van asfalt te kunnen berekenen zijn rekenregels nodig. Hierbij presenteert de sector de zogenaamde Product Category Rules die dit mogelijk maken.

Download hier de Product Category Rules.

Deze Product Category Rules (PCR-NL) zijn ontwikkeld in opdracht van het Asfalt Impuls project ‘Aantoonbaar Duurzaam Asfalt’ (https://www.crow.nl/asfalt-impuls/projecten/aantoonbaar-duurzaam-asfalt). Deze specifieke regelregels zijn een aanvulling op de generieke rekenregels die voorgeschreven worden door de SBK Bepalingsmethode (www.milieudatabase.nl). De doelstelling van de rekenregels is het creëren van een gelijkspeelveld voor alle partijen die werkzaam zijn in de asfaltsector voor wat betreft duurzaamheid. De eerste versie van deze PCR-NL is in werking getreden op 1 juli 2020, waarbij aan aanbestedende diensten wordt gevraagd deze per 1 januari 2021 te gaan gebruiken, zodat de sector de noodzakelijke voorbereidingen kan treffen.

De PCR-NL zijn opgesteld door TNO in nauwe samenwerking met een Technische-Inhoudelijke Commissie (TIC), waarin opdrachtgevers, asfaltproducenten en LCA-experts zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zijn voor de onderhoudsfase asfaltonderhoudsbedrijven geraadpleegd.

De NL-PCR is in beheer van de Permanente Commissie Duurzaamheid (PCD) van de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW), waarbij voor vragen en/of opmerkingen contact op kan worden genomen met het secretariaat van de VBW (vbw@bouwendnederland.nl). Het streven van alle partijen is om deze rekenregels jaarlijks te updaten op basis van de actualiteit.

Up