Nieuws
Rekenmodule beschikbaar voor indexering van DBFM contracten

Rekenmodule beschikbaar voor indexering van DBFM contracten

Rijkswaterstaat stelt, naast de rekenmodule voor UAV-gc contracten, nu ook de rekenmodule voor indexering van DBFM contracten beschikbaar voor opdrachtnemers. Dit kan opdrachtnemers veel tijd besparen. Rijkswaterstaat werkt in een groot deel van door haar opgestelde langlopende UAV-gc- en DBFM-contracten met indexatie. De opdrachtnemer wordt geacht voor verrekening een declaratie in te dienen. Deze hoort vergezeld te gaan met een onderbouwing van het te verrekenen bedrag.

Om de indexatieberekeningen van opdrachtnemers op een efficiëntere wijze te controleren zijn door de afdeling Projectbeheersing van Rijkswaterstaat, Grote projecten en Onderhoud (GPO) twee rekenmodule ontwikkeld. Een rekenmodule voor UAV-gc-contracten en nu ook een rekenmodule voor DBFM-contracten.

Voordelen van deze rekenmodules zijn:

  • eenmalige invoer van projectgegevens;
  • controle op de integriteit van de ingevoerde gegevens;
  • standaardrapportages;
  • UAV-gc: automatisch importeren van termijnbedragen en termijnvervaldata (vanuit Excel);
  • UAV-gc: automatisch importeren van de actuele CROW indexcijfers (vanuit intranet RWS).

Rijkswaterstaat stelt nu ook opdrachtnemers in de gelegenheid om deze rekenmodules te gebruiken. Dit kan voor opdrachtnemers tijd besparen bij het opstellen van de indexeringsberekening. Het hele proces van indexeringsberekening verloopt bovendien efficiënter omdat met een beproefde berekeningsmethode wordt gewerkt. Zowel CROW als Bouwend Nederland zien voordelen in het gebruik van deze rekenmodules door de opdrachtnemers.

De rekenmodules DBFM en UAV-gc inclusief de actuele CROW indexcijfers voor de UAV-gc-rekenmodule zijn beschikbaar op het intranet van Rijkswaterstaat bij de afdeling Adviseurs Projectbeheersing van Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO). Opdrachtnemers die interesse hebben in het gebruik van deze rekenmodule kunnen deze opvragen bij de Contractmanager van het betreffende project.

Up