Nieuws
Rekenmodule Rijkswaterstaat bespaart ondernemers tijd bij het opstellen van de indexeringsberekening (1)

Rekenmodule Rijkswaterstaat bespaart ondernemers tijd bij het opstellen van de indexeringsberekening (1)

Rijkswaterstaat stelt de rekenmodule voor indexering van UAVgc-contracten beschikbaar voor opdrachtnemers. Dit kan voor opdrachtnemers tijd besparen bij het opstellen van de indexeringsberekening. Het hele proces van indexeringsberekening verloopt bovendien efficiënter omdat met een beproefde berekeningsmethode wordt gewerkt.

CROW publiceert maandelijks de indexcijfers die behoren bij de Risicoregeling GWW 1995. Deze risicoregeling is opgenomen als integraal onderdeel van RAW. Ook voor indexering bij andere contractvormen kan gebruik worden gemaakt van deze indexcijfers. Rijkswaterstaat doet dat in een groot deel van door haar opgestelde UAVgc-contracten. Wil een opdrachtnemer in aanmerking komen voor verrekening dan moet hij een declaratie indienen. Deze hoort vergezeld te gaan van een berekening van het te declareren bedrag.

Voordelen Rekenmodule
Om de indexatieberekeningen van opdrachtnemers op een efficiëntere wijze te controleren, heeft de afdeling Projectbeheersing van Rijkswaterstaat, Grote projecten en Onderhoud (GPO) een rekenmodule ontwikkeld.

Voordelen van deze rekenmodule zijn:

  • eenmalige invoer van projectgegevens
  • automatisch importeren van termijnbedragen en termijnvervaldata (vanuit Excel)
  • automatisch importeren van de actuele CROW indexcijfers (vanuit intranet RWS)
  • controle op de integriteit van de ingevoerde gegevens


Rijkswaterstaat stelt nu ook opdrachtnemers in de gelegenheid om deze rekenmodule te gebruiken. CROW en Bouwend Nederland zien voordelen in het gebruik van deze rekenmodule door de opdrachtnemers.

Opdrachtnemers die interesse hebben in het gebruik van deze rekenmodule kunnen deze opvragen bij de Contractmanager van het betreffende project.

Up