Nieuws
Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt

Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt

Nieuwe CROW-richtlijn voor wegbeheerders, aannemers, adviseurs en bevoegd gezag.

Vanaf 13 juli 2015 is de nieuwe CROW-publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt” beschikbaar.
De publicatie is een herziening van de publicatie met dezelfde titel die in 2007 is gepubliceerd. Een actualisatie was nodig om een aantal redenen. Sinds het verschijnen in 2007 is er het nodige veranderd op het gebied van de wet- en regelgeving. Daarnaast bleek in de praktijk dat er bij de implementatie van de procedures uit de richtlijn bij verschillende betrokken partijen onduidelijkheid bestond. Tenslotte werden er op verschillende fronten vragen gesteld over de export van teerhoudend asfalt in weerzin van het Nederlandse beleid voor het omgaan met TAG dat erop is gericht om via thermische reiniging teer uit de keten te laten verdwijnen.

Bij het frezen of opbreken van asfaltconstructies komt asfalt vrij dat kan worden hergebruikt in nieuw asfalt. Dit mag alleen als het vrijkomend asfalt teervrij is. Maar hoe bepaal je of vrijkomend asfalt teerhoudend of teervrij is?
In het verleden is teer vaak gebruikt als bindmiddel in asfalt en oppervlakbehandelingen. Sinds 1995 is dit niet meer toegestaan. Het beleid is er sindsdien op gericht om teerhoudend asfalt uit de keten te verwijderen. Dit gebeurt door teerhoudend asfalt thermisch te reinigen. Maar hoe bepaal je of in een oude asfaltverharding teer aanwezig is? Of dat de verharding teervrij is en dat het oude asfalt dus kan worden hergebruikt in nieuw asfalt?

 

De CROW-publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt” geeft handvatten om de bestaande wet- en regelgeving praktisch in te vullen. Aan de hand van zeven protocollen kan worden bepaald of een asfaltverharding teerhoudend of teervrij is. De protocollen beschrijven alle stappen vanaf het moment dat een wegbeheerder besluit werkzaamheden uit te laten voeren waarbij asfalt vrij komt tot en met de acceptatie van het asfalt bij een (thermische) verwerkingsinrichting of inzamelaar. 

Wanneer deze stappen conform de richtlijn worden uitgevoerd, kunnen asfaltcentrales en recyclingbedrijven asfalt dat als teervrij is beoordeeld, accepteren voor verdere verwerking.

De publicatie sluit aan op de Code Milieuverantwoord Wegbeheer, die op 25 september 2014 is gelanceerd. Overheidspartijen worden opgeroepen deze code te ondertekenen. Zij geven daarbij aan dat zij handelen volgens de richtlijn en het beleid om teerhoudend asfalt te verwijderen uit de keten actief ondersteunen.

De nieuwe publicatie is tot stand gekomen door samenwerking van een groot aantal betrokken partijen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft door middel van een financiële bijdrage de publicatie mogelijk gemaakt.

De CROW-publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt” is te bestellen via www.crow.nl/210.

Up