Nieuws
Rijkswaterstaat gunt Cenosco contract DuboCalc

Rijkswaterstaat gunt Cenosco contract DuboCalc

Na jaren wachten komt DuboCalc beschikbaar. Het beheer en onderhoud is voor vijf jaar gegund.

Met DuboCalc zijn alle milieueffecten van een materiaal vanaf de winning tot en met de sloop (dus de gehele levenscyclus) en het energiegebruik van een Grond- Weg- en Waterbouwwerk te berekenen. Vervolgens rekent DuboCalc deze effecten – én de effecten van alle andere materialen die ook in dat GWW-werk toegepast worden – om via de zogenaamde ‘schaduwprijsmethode’ tot één getal. De Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI-waarde).

Milieukwaliteit en DuboCalc
De MKI-waarde geeft de milieubelasting van een civieltechnisch werk aan. Hoe lager de waarde, hoe minder milieubelasting. Ontwerpen die qua materialen flink van elkaar verschillen, verschillen ook qua milieukwaliteit. Met DuboCalc kunnen ontwerpers milieuprofielen berekenen van ontwerpalternatieven. Tevens zijn de MKI-waarden van verschillende aanbiedingen goed te gebruiken bij de beoordeling van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Gevoeligheidsanalyse
Als aanbieders geen ontwerpvrijheid hebben en de aanbiedingen dus op het punt van de milieukwaliteit niet onderscheidend genoeg kunnen zijn, is het niet zinvol om inschrijvingen hiermee te vergelijken.

Rijkswaterstaat voert de milieukwaliteit als EMVI-criterium geleidelijk in.

Rijkswaterstaat wil flink inzetten om duurzaamheid een rol te laten spelen bij de inkoop. Dat betekent dat het percentage van het EMVI-bedrag dat minimaal gereserveerd moet worden voor de milieukwaliteit (berekend met DuboCalc) substantieel moet meewegen. Zodanig dat dit het verschil kan maken. 

Cenosco is een softwarebedrijf uit Den Haag.

Up