Nieuws
RWS Richtlijnen handelswijze bij vorstschade aan asfalt 2017 beschikbaar

RWS Richtlijnen handelswijze bij vorstschade aan asfalt 2017 beschikbaar

Een periode met vorst-dooicycli in combinatie met vocht vergroot de kans op vroegtijdige schade aan de deklagen van verhardingsconstructies. Deze zogenoemde vorstschade manifesteert zich voornamelijk in de vorm van overmatig mastiek en/of steenverlies, leidend tot ernstige rafeling, openstaande langsnaden en gaten in het wegdek.

De definitie van vorstschade is dan ook: “Vorstschade is een versnelde vorm van ontwikkeling van de asfaltschadebeelden rafeling, gaten of openstaande (langs)naden, die in de winterperiode als gevolg van een combinatie van vorst/dooiwisselingen en vochtige wegdekken optreedt en leidt tot een stijging van reguliere, nood- en spoedreparaties”.

De ervaringen die zijn opgedaan tijdens de winters van 2009 tot en met 2017, zijn de inhoudelijke basis van dit document. Het is een actualisatie van de “Richtlijnen Handelswijze bij Vorstschade aan Asfalt” van juli 2015. Het document kan worden gelezen als aanvulling op de “Richtlijnen Handelwijze bij Noodschade” (RWS publicatie maart 2011).

Doel van de richtlijnen
De “Richtlijnen Handelwijze bij Vorstschade aan Asfalt” (klik hier om de richtlijnen te downloaden) zijn opgesteld om voorbereid te zijn op de te nemen maatregelen wanneer er onvoorziene vorstschade aan het wegdek optreedt. Veel zaken, maar niet alle, zijn al geregeld in de vigerende contracten. Door het grote scala aan contracten bij Rijkswaterstaat (prestatie, VOC, DBFM, etc.) worden niet alle aspecten op eenzelfde manier verwoord. De “Richtlijnen” zijn bedoeld voor Rijkswegen (ASW en NASW), maar ook andere wegbeheerders kunnen er hun voordeel mee doen. De verantwoordelijkheid voor de te nemen maatregelen bij vorstschade ligt bij zowel de wegbeheerder als de (onderhouds)aannemer. Door te werken aan de hand van deze richtlijnen wordt duidelijk:

  • wanneer vorstschade moet worden gerepareerd;
  • hoe de vorstschade is te repareren;
  • wanneer er snelheidsbeperkingen ingesteld moeten worden;
  • welke preventieve maatregelen mogelijk zijn;
  • wanneer vorstschade naar een landelijk niveau getild moet worden;
  • wie de coördinatie op zich neemt;
  • hoe de financiële afhandeling plaats vindt;
  • hoe de communicatie verloopt.

Voor wie bestemd en leeswijzer
De richtlijnen helpen medewerkers van Rijkswaterstaat bij de uitvoering van hun werk. Ze zijn vooral bedoeld voor weginspecteurs, coördinatoren, en medewerkers van PPO en GPO (afdelingen ICO en WG). Bovendien zijn ze relevant voor de juristen die schadeclaims afhandelen, voor de meldkamer VCNL en de overige verkeerscentrales, voor het Landelijk Informatienummer 0800 - 8002 en voor degenen die communicatie richting media verzorgen. Doordat de organisatie rond de registratie van vorstschades is gewijzigd, is dit document nu ook van belang voor de (onderhouds)aannemer.

 

Doelgroep

Meest relevante hoofdstukken

Weginspecteurs en officieren van dienst

2, 3 en 4

Materiaaldeskundigen

2 en 4

Medewerkers beheer en onderhoud

2, 3, 4 en 5

Juridische medewerkers schadeclaims

2, 6, 7 en 8

Medewerkers verkeerscentrales

2, 3, 7 en 8

Medewerkers Landelijke Informatielijn

2, 6, 7 en 8

Medewerkers voorlichting en communicatie

2, 5, 6, 7 en 8

(Onderhouds)aannemer

3, 4 en 7

Uw vragen of opmerkingen over deze richtlijnen kunt u stellen via e-mailadres: steunpunt-wegenbouw@rws.nl

 

De richtlijn handelswijze bij vorstschade is hier te downloaden.

 

 

 

De Asfaltdag 2017 is nog maar net geweest en we kunnen nu al aankondigen dat de Asfaltdag 2018 zal plaatsvinden op 11 december a.s.. Lees meer
Up