Nieuws
Scanners voor water in wegen

Scanners voor water in wegen

Water in en onder het asfalt is een grote vijand van wegen. Miramap, Grontmij en Deltares testen scanners voor water in wegen.

Hoe spoor water in wegen snel en zonder hinder op? Miramap, Grontmij en Deltares testen twee niet-destructieve bodemvochtscanners in een unieke proefbak van ruim twee bij twee meter met daarin de bovenste meter van een wegconstructie. De grondwaterstand in de bak kan gecontroleerd worden verhoogd of verlaagd en een regenbui op het asfalt kan worden nagebootst.

Hoge grondwaterstanden en water in of onder de verharding verkorten de levensduur van het asfalt. Dit kost de Nederlandse wegbeheerders jaarlijks tientallen miljoenen. Omdat tot nu toe water in wegen lastig is op te sporen, hebben wegbeheerders behoefte aan een snelle hinderarme methode om vroegtijdig vochtproblemen te signaleren, gevolgen te voorspellen en kosten van maatregelen te bepalen.

De twee scanners meten de grondwaterstand en het regenwater in de verharding. Miramap gebruikt daarvoor een speciaal ontwikkelde bodemvochtscanner op basis van passieve microgolf radiometrie (MIRA). Grontmij gebruikt een grondradar, waarbij radargolven worden uitgezonden en de reflectie wordt geregistreerd. Deltares gebruikt de meetresultaten om de waterhuishouding in de weg te voorspellen, en de invloed daarvan op levensduur en extra onderhoudskosten. De proefbak is gebouwd door Dibec.

Dit project is mede mogelijk door een innovatievoucher van het Europese kennis- en innovatieprogramma Climate-KIC.

Up