Nieuws
SOMA College sluit schooljaar goed af en kijkt uit naar het nieuwe

SOMA College sluit schooljaar goed af en kijkt uit naar het nieuwe

Vandaag reikt het SOMA College bijna 300 diploma’s uit. Dit betekent dat er weer een grote groep vak kanjers de school verlaat en aan het werk kan binnen de grond- weg- en waterbouw. Een baan vinden is voor deze groep enthousiaste en ambitieuze jonge mensen geen probleem, het merendeel heeft al een arbeidscontract op zak.

Over het aantal aanmeldingen voor het komend schooljaar 2015-2016 vertelt Anke van Bodegom, voorzitter van het College van Bestuur van het SOMA College: “Het is echt storm gelopen met de aanmeldingen. Het is verheugend om te zien dat al onze opleidingen helemaal vol zitten. De crisis in de bouw en infra en het tekort aan leerlingen dat na het voortgezet onderwijs voor techniek kiest, lijken aan het SOMA College voorbij te gaan. Er is echt veel belangstelling voor een vakopleiding in de infra.”

Aanmeldingen schooljaar 2015-2016
Voor zowel de BOL, de dagopleiding, als de BBL, het werkend leren, zijn de aanmeldingen hoger dan het jaar ervoor. Oorzaken voor deze stijging zijn de positievere economische ontwikkelingen in de bouw en de goede naam van het SOMA College in de sector.

Nieuwe opleiding
In het schooljaar 2015-2016 start een nieuwe opleiding op het SOMA College. Het gaat om de opleiding technicus mobiele werktuigen, een mbo niveau 4 opleiding waarbij de deelnemers zich ontwikkelen tot werkplaats-chef en daarnaast opgeleid worden tot diagnosetechnicus. Vanaf december 2015 is het ook mogelijk om naast BOL, Landmeten als BBL opleiding te volgen.

Over het SOMA College
Het SOMA College in Harderwijk is de landelijke mbo-vakopleider voor de infra. In twee tot vier jaar leidt het SOMA College leerlingen op tot Machinist Grond-, Water- en Wegenbouw (GWW), Allround monteur mobiele werktuigen, Technicus mobiele werktuigen, Uitvoerder, Landmeetkunde of Straatmaker. De opleidingen worden aangeboden op niveau 2, 3 en 4. Leren in de praktijk staat bij het SOMA College centraal. Dit betekent praktijklessen met machines op het uitgebreide oefenterrein, practicumlessen in de werkplaatsen en beroepspraktijkvorming bij infrawerkgevers. Daarnaast krijgen deelnemers ook theoretische vakken. Hierdoor ontstaat een verantwoorde en stevige basis waarmee zij bij elk infrabedrijf aan de slag kunnen. Voor meer informatie: www.soma-college.nl .

Up