Nieuws
Uitreiking diploma asfaltwegenbouwlaborant 1 aan de HAN

Uitreiking diploma asfaltwegenbouwlaborant 1 aan de HAN

Op 6 maart 2018 heeft de diploma-uitreiking asfaltwegenbouwlaborant 1 plaatsgevonden bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) in Arnhem. 7 cursisten mochten hun welverdiende diploma in ontvangst nemen.

De cursus asfaltwegenbouwlaborant vormt al vele jaren de basis voor een uniforme uitvoering van de proeven in het asfaltlaboratorium. Tijdens de intensieve training krijgen de cursisten de praktijk (de uitvoering) van de proeven onder de knie. En worden de achtergronden toegelicht. Docenten met uitgebreide ervaring verzorgen de lessen. De oude rotten in het vak geven daarbij de tips en trucs van het vak door.

De cursus is in eerste instantie bedoeld om laboranten met enige ervaring te scholen in het pakket van proeven. En wel zo dat deze overal op uniforme wijze worden uitgevoerd. Daarnaast volgen ook andere medewerkers vaak de cursus om inzicht te krijgen in de praktijk en theorie van asfaltproeven. Een intensieve cursus omdat de groep zowel overdag als 's avonds les krijgt in het laboratorium aan de HAN in Arnhem.

Met het diploma hebben de laboranten bewezen zowel de praktijk te beheersen als ook de achtergronden te begrijpen. In een tijd waarin levensduur, energiegebruik en dergelijke een steeds nadrukkelijker rol krijgen is het belangrijk dat er in de sector mensen werkzaam zijn die goed geëquipeerd zijn om hierbij te ondersteunen. Het is daarom goed om te zien dat zowel cursisten als werkgevers in de asfaltsector bereid zijn om hierin flink te investeren en zo bij te dragen aan een toekomstbestendige asfaltsector.

Bij de uitreiking waren de docenten, cursusbegeleiders en examencommissie aanwezig. Ook de VBW was vertegenwoordigd en heeft de cursisten in een korte toespraak het belang van goed opgeleide medewerkers in de asfaltsector benadrukt. Daarmee werd de waardering voor het resultaat van de cursisten extra onderstreept. Helaas kon een van de geslaagden niet aanwezig zijn. Deze cursist heeft het diploma op een later tijdstip alsnog ontvangen.

In het najaar start op 3 december 2018 met de opleiding Asfaltwegenbouwlaborant 1. De opleiding Asfaltwegenbouwlaborant 2 start op 7 januari 2019. Genoemde data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Informatie over deze cursus vindt u hier: https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/asfaltwegenbouwlaborant-1/

Up