Nieuws
VBW neemt afscheid van Evert de Jong

VBW neemt afscheid van Evert de Jong

De ontwikkelingen binnen de VBW (vakgroep Bitumineuze Werken) van Bouwend Nederland vereisen afslanking van de personele bezetting. Daarom wordt afscheid genomen van Evert de Jong die zich jarenlang heeft ingezet voor de asfaltbranche.

VBW-Asfalt had in 1984 ondersteuning nodig om de mogelijkheden van asfalt in de agrarische sector en de bedrijfsterreinen in kaart te brengen en bij de potentiële opdrachtgevers onder de aandacht te brengen. Met zijn ervaring bij KWS had Evert de Jong de juiste achtergrond om het project te ondersteunen. Evert: ‘De eerste dag dat ik bij KWS in dienst kwam werd mij gevraagd een kast door te nemen met informatie over de vele onderwerpen van de afdeling Research & Engineering. Verder dan de A ben ik niet gekomen want daarover was zoveel onderzocht en nog niet uitgedragen dat mij direct duidelijk werd dat kennisoverdracht en vermarkten de echte opgaven waren. VBW-Asfalt was het instituut bij uitstek om de kennis te verspreiden.’ 
De tijdelijke klus werd abrupt afgesloten toen een nieuwe baan in de prefab beton werd aangeboden. Die werd gevolgd door het project ‘Alternatieve wegenbouwmaterialen’ bij het SCW (Studie Centrum Wegenbouw). Het SCW fuseerde in die periode tot het huidige CROW. Evert: ‘Alhoewel de functieomschrijving in de advertentie mij op het lijf geschreven stond, was de sollicitatie spannend. Want al die illustere mensen bij het SCW, zowel de medewerkers als de werkgroepleden, stonden aan de top van de kennispiramide. Hoe zou ik mij daar tussen kunnen handhaven? Dat bleek mee te vallen. Iedereen was gedreven om de kennis over hergebruik en nuttige toepassing van afvalstromen te ontwikkelen en die ook uit te dragen. Een fantastisch project dat afgesloten werd met het meerdaagse congres Wegenbouw baanbrekend.’

Betonwereld
De soepele organisatie van het congres viel de Betonvereniging op. Daar werd gezocht naar iemand die bijeenkomsten als de Betondag kon organiseren. Maar ook mee kon draaien bij tal van andere, inhoudelijke projecten. Evert: ‘Bij de Betonvereniging moest al voor ik in dienst kwam van alles worden gedaan omdat de voorganger was vertrokken maar de werkzaamheden doorgingen. Het was een hectische tijd waarin van alles op je afkwam. Van inhoudelijke betrokkenheid van de GTB tabellen tot de begeleiding van de commissie Geschiedenis van het beton met coryfeeën uit de betonbranche.’ De werkzaamheden hadden echter een einde en na een tussenstop bij NEN kwam VBW-Asfalt weer in beeld.

Vredenoord
Bij VBW-Asfalt, gehuisvest in de prachtige villa ‘Vredenoord’ aan de Vecht, werd het takenpakket uitgebreid met koude technieken en extra inzet voor de kennisoverdracht. Een combinatie van technische en communicatieve taken. Onderdeel van de sollicitatie was een gesprek met de toekomstige collega’s. Dat verliep, mede omdat die al bekend waren heel eenvoudig. Evert: ‘De PR man, Hans Deuss, vertrouwde me toen toe dat over de foto van de jaarvergadering in het blad Asfalt discussie was omdat ik als betonman prominent in beeld kwam.
De eerste weken bij VBW-Asfalt bestonden uit het meelopen met asfaltploegen. Meelopen want als ongekwalificeerde kon je zelfs bij het aanharken de kwaliteit in gevaar brengen. Het waren mooie weken waar je veel leerde over de asfaltverwerking en de mensen die het in de weg moeten realiseren. Ook fijn om eens ingewerkt te worden.
In de daaropvolgende jaren werden tal van projecten begeleid. Het blad Asfalt, de Regionale Contactdagen, de NVWB studiebijeenkomsten waren vaste ankerpunten. Met het opzetten van een website werd ingespeeld op het digitale tijdperk. De koude technieken kregen beetje bij beetje voet aan de grond. De opkomst van CE-markering en de keuze voor de functionele lijn bij de proeven vroegen aandacht. 

Van Vredenoord naar Bouwhuis
De bouwfraude had in eerste instantie geen gevolgen voor VBW-Asfalt. De leden kregen daar echter wel mee te maken. Zij besloten het fraaie pand aan de Vecht te verkopen en te verhuizen naar het Bouwhuis te Zoetermeer. Eveneens een prachtig onderkomen. En functioneel. 
Voor de rol van kennis- en opleidingscentrum was echter geen plaats meer.

VBW van Bouwend Nederland
Asfalt ging steeds meer onderdeel uitmaken van projecten en de leden vonden dat daarom ook de aparte vereniging VBW-Asfalt moest opgaan in Bouwend Nederland. Het werd de vakgroep Bitumineuze Werken, met de herkenbare afkorting VBW. 
De veranderingen in de branche hadden hun effect op lidmaatschappen en taakstellingen. De taken werden samengebald tot promotie en wet- en regelgeving. Het aantal lidmaatschappen nam af. De laatste jaren werd steeds duidelijker dat de romantiek uit de sector is verdwenen. De grotere aannemers gaan hun eigen weg en daarmee wordt de rol van de VBW minder prominent. Een nieuwe activiteit die goed in de markt is aangeslagen is de Asfaltdag die samen met Eurobitume wordt georganiseerd. Evert: ‘De Asfaltdag is het jaarlijkse ontmoetingspunt voor iedereen die te maken heeft met asfalt. Vanwege mobiliteit, beheer en onderhoud van wegen, waterbouw en alle andere aspecten die van belang zijn.

En nu
Vanwege de maatschappelijke veranderingen en het teruglopende aantal leden heeft de VBW besloten de omvang van het bureau terug te brengen. Een moeilijke beslissing die uitsluitend is genomen op basis van de ontwikkelingen binnen de VBW. De gevolgen zijn allereerst een teleurstelling voor Evert de Jong die zich jarenlang heeft ingezet voor de asfaltbranche. Deels zichtbaar via publicaties en de media, maar ook op de achtergrond via vertegenwoordiging en deelname aan overlegcircuits. 
Vanaf heden bestaat het bureau uit Hein Boomars en Harry Roos die ondersteund worden door Monique Vrolijk. 
Evert: ‘Ik heb een mooie tijd gehad in de asfalt- en wegenbouw. De nu oud-collega’s wens ik veel succes. En uiteraard ook de hele VBW. Door de jaren heen heb ik met veel mensen contact gehad. Daarbij viel mij op dat de mensen van de ‘buitenwereld’, denk aan reclame, media, opleidingen en dergelijke, altijd heel positief waren over het asfalt. Zelfs in de periode van de vorstschade. Men wist drommels goed dat het asfalt daar geen schuld aan had. Dat maakte de voorlichting ook zo leuk. Iedereen wordt bedankt voor de samenwerking. Het ga iedereen goed.

 

Foto: Peter van Mulken

Up