Nieuws
Vijf naadbeschermers toegelaten op snelwegen

Vijf naadbeschermers toegelaten op snelwegen

Rijkswaterstaat laat 5 nieuwe typen ‘naadbeschermers’ toe op het wegennet om de verbinding (naad) tussen 2 aangrenzende stroken asfalt te beschermen. De naadbeschermers zijn de winnende oplossingen van een door Rijkswaterstaat uitgeschreven prijsvraag.

De rechterrijstrook slijt sneller omdat er meer verkeer over rijdt. Daarom vervangt Rijkswaterstaat deze eerder dan de naastliggende strook. De verbinding (naad) tussen 2 aangrenzende stroken zoab, vooral tussen oud en nieuw zoab, vormt een zwakke schakel in de weg. Om openstaande naden en materiaalverlies te voorkomen, worden naadbeschermers aangebracht.

Glimmende streep
De naadbeschermers hadden enkele nadelen. Adviseur asfalt bij Rijkswaterstaat Jan Voskuilen legt uit: ‘Ze zijn vaak als glimmende streep zichtbaar. Bij neerslag kan dit tot verwarring leiden, omdat weggebruikers de streep als spookmarkering kunnen ervaren. Ook kan de naadbeschermer glad worden, wat vooral voor motorrijders gevaarlijk is.

Workshop
Rijkswaterstaat en VBW Asfalt organiseerden een workshop waarin gezocht werd naar een goede oplossing voor de naadproblematiek. Daaruit kwam naar voren dat een functionele omschrijving van de eisen niet haalbaar was. De suggestie werd gedaan om de markt via een prijsvraag uit te dagen om systemen te ontwikkelen.

Prijsvraag
Daarop heeft Rijkswaterstaat in 2013 een prijsvraag uitgeschreven. Doel was het ontwikkelen van een veilige naadbeschermer die stroef is en blijft, de waterafvoer niet blokkeert en die niet glimt en dus ook niet of nauwelijks zichtbaar is. Daarnaast moest het systeem betaalbaar zijn en het milieu niet extra belasten. Een deskundige, onafhankelijke jury toetste de 11 inschrijvingen op deze criteria. Daaruit kwamen 5 mogelijk geschikte oplossingen die zijn uitgetest in het laboratorium en op een proefvlak in de A59 bij Waalwijk.

Toelating
Alle 5 geteste naadbeschermers van de 4 bedrijven voldoen aan de gestelde eisen en kunnen voortaan op alle wegen van Rijkswaterstaat gebruikt worden. De bedrijven zijn:
- Aannemingsmaatschappij Van Gelder/Esha Infra Solutions (2 systemen)
- Boskalis Nederland/Latexfalt
- Heijmans
- Wegenbouw Van den Broek Heteren

Andere systemen mogen ook worden toegepast nadat zij een toelatingsonderzoek met succes hebben afgerond.

Up